EN

Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České ...

HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA a Martin VILÍM. Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České republiky. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 3, s. 49-67. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České republiky
Název anglicky Obesity Parameters with Regard to Movement Activity in Various Age Groups of Czech Republic Women Population
Autoři HLAVOŇOVÁ, Dita (203 Česká republika, garant, domácí), Jan CACEK (203 Česká republika, domácí), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš KALINA (203 Česká republika, domácí) a Martin VILÍM (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2014, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00078317
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova anglicky women; obesity; age; physical activity
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 9. 4. 2015 16:10.
Anotace
Cílem práce bylo předložit poznatky o hodnocení složení těla populace žen České republiky z hlediska rizika obezity. Jako základní kritéria byly vybrány parametry složení těla, jimiž můžeme popsat míru obezity i odlišných věkových skupin sledovaného vzorku populace. Následně jsme pomocí dotazníku zjišťovali ovlivnění vybraných ukazatelů obezity pohybovou aktivitou respondentů. Výzkumný soubor tvořilo 317 žen s průměrným věkem 43 roků (SD 19,6), váhou 67,5 kg (SD 11,5) a výškou (SD 7,6), který byl rozdělen do 6 věkových skupin. Za základní ukazatele obezity byly vybrány parametry: Body Mass Index (BMI) >= 25 kg/m2, % podkožního tuku (PBF) >= 28 %, poměr pasu a boků (WHR) >= 0,85 a fitness skore (FS) < 70 points, které byly měřeny bioimpedanční metodou na přístroji InBody 720. Na základě naměřených výsledků (p < 0,05) můžeme konstatovat, že hodnoty ukazatelů obezity BMI, PBF, WHR s narůstajícím věkem žen rostou. Hodnoty indexu tělesné kondice FS naopak s narůstajícím věkem klesají, kulminují ale kolem 40. roku věku. Pozitivní vliv pohybové aktivity se ukázal statisticky významný u všech ukazatelů obezity.
Anotace anglicky
The aim was to present findings on the evaluation of body composition of female population in the Czech Republic in terms of risk of obesity. As basic criteria were selected body composition parameters, which we can describe the degree of obesity in different age groups of the reference population sample. Subsequently, we investigated the influence of selected indicators of obesity physical activity respondents determined by a questionnaire. The research group consisted of 317 women, mean age 43 (SD 19.6), weight 67.5 kg (SD 11.5) and height 166 cm (SD 7.6), which were divided into 6 age groups. For basic indicators of obesity were chosen parameters: Body Mass Index (BMI), >= 25 kg/m2, % body fat (PBF) >= 28 %, the ratio of waist and hip (WHR) >= .85 a fitness score (FS) < 70 points, measured by bioimpedance device InBody 720. Based on the measured results (p < .05)), we can conclude that the values of indicators of obesity BMI, PBF, WHR increase with increasing age of women. Index value of fitness FS conversely decreased with increasing age but culminate around 40 years of age. The positive effect of physical activity showed statistically significant for all indicators of obesity.
Návaznosti
EE2.3.20.0044, projekt VaVNázev: Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 16:42

Další aplikace