EN

Právní kýč : Argumenty v zajetí koťátek a lidských práv

MÍŠEK, Jakub. Právní kýč : Argumenty v zajetí koťátek a lidských práv. In Martin Škop, Michal Malaník, Markéta Klusoňová. Kreativita v právu 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 58-72, 15 s. ISBN 978-80-210-7534-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní kýč : Argumenty v zajetí koťátek a lidských práv
Název anglicky Legal Kitsch: Argumentation in the captivity of kittens and human rights
Autoři MÍŠEK, Jakub.
Vydání 1. vyd. Brno, Kreativita v právu 2014, od s. 58-72, 15 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7534-4
Klíčová slova česky Umění; Kýč; Právní kýč; Argumentace
Klíčová slova anglicky Legal interpretation; Kitsch; Legal Kitsch; Aesthetics; Argumentation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 31. 3. 2015 09:57.
Anotace
Předkládaný příspěvek představuje pojem právního kýče. Myšlenkově vychází z kýče jako estetické koncepce non-umění a hledá paralely mezi estetickým působením díla a právním působením a argumentační silou právního textu. V první části se příspěvek stručně věnuje otázce, zda může být právo předmětem estetického soudu. V druhé části, vycházeje ze studie Tomáše Kulky, shrnuje základní znaky kýče a označuje důvody jeho defektnosti. Třetí část na základě premis uvedených v části druhé identifikuje právní kýč, a to jak v úrovni toliko ornamentální, tak v situaci, kdy celý právní text je zatížen kýčem ve své podstatě. Budou představeny konkrétní příklady kýče v právních textech, a to jak v legislativě, tak v judikatuře. Závěrem příspěvku je hledána souvislost mezi právním kýčem a morálním kýčem, jak o něm hovoří Milan Kundera a Václav Bělohradský, a je ukázána principiální defektnost argumentů využívajících ke svému prosazení kýč.
Anotace anglicky
Presented paper presents a concept of a legal kitsch. The paper is based on a conception of kitsch as a pseudo-art and it is searching for parallels between aesthetical impingement of an art work and argumentation and legal effectiveness of a legal text. In the first part of the paper is answered a question whether law can be subject to the aesthetics judgement. The aesthetics kitsch is presented in the second part in accordance with a theory framed by Tomas Kulka. The third part identifies legal kitsch and its signs and manifestations. Practical examples of legal kitsch are discussed also in this part of the article. Finally connections between legal kitsch and moral kitsch as presented by Kundera and Belohradsky are pointed out.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2019 02:02

Další aplikace