ZEZULKA, Štěpán, Marek KLEMŠ a Marie KUMMEROVÁ. Root and foliar uptake, translocation and distribution of [C-14] fluoranthene in pea plants (Pisum sativum). Environmental Toxicology and Chemistry. Elsevier Science, 2014, roč. 33, č. 10, s. 2308-2312. ISSN 0730-7268. doi:10.1002/etc.2677.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Root and foliar uptake, translocation and distribution of [C-14] fluoranthene in pea plants (Pisum sativum)
Název česky Kořenový a foliární příjem, translokace a distribuce [C14]fluoranthenu v rostlinách hrachu (Pisum sativum)
Autoři ZEZULKA, Štěpán (203 Česká republika, garant, domácí), Marek KLEMŠ (203 Česká republika) a Marie KUMMEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Environmental Toxicology and Chemistry, Elsevier Science, 2014, 0730-7268.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.225
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00074367
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1002/etc.2677
UT WoS 000342619100017
Klíčová slova česky Polycyklické aromatické uhlovodíky; kořenový a foliární příjem; osud a transport; fytotoxicita; hrách
Klíčová slova anglicky Polycyclic aromatic hydrocarbons; Root and foliar uptake; Fate and transport; Phytotoxicity; Pea plant
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Změněno: 20. 9. 2017 10:35.
Anotace
Uptake of C-14-labeled fluoranthene ([C-14]FLT) via both roots and leaves of Pisum sativum seedlings and distribution of [C-14] in plants by both acropetal and basipetal transport was evaluated. The highest [C-14] level was found in the root base (approximate to 270x10(4) dpm/g dry wt) and the lowest level in the stem apex (<2x10(4) dpm/g dry wt) after just 2h of root exposure. For foliar uptake, the highest level of [C-14] was found in the stem and root apex (both approximate to 2x10(4) dpm/g dry wt) (except for treated leaves), while the lowest level was found in the root base (<0.6x10(4) dpm/g dry wt).
Anotace česky
Byl hodnocen příjem C-14-značeného fluoranthenu ([C-14]FLT) přes kořeny a listy klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum) a distribuce [C-14] aktivity jak akropetálním, tak bazipetálním transportem. Nejvyšší hladina [C-14] byla nalezena v bázi kořene (cca. 270x10(4) dpm/g sušiny) and a nejnižší v apexu stonku (<2x10(4) dpm/g dry wt) už po 2h kořenové expozice. Při foliárním příjmu byla nejvyšší hladina [C-14] nalezena v apexu jak stonku, tak kořene (obojí cca. 2x10(4) dpm/g sušiny) (kromě exponovaného listu), zatímco nejnižší hladina byla zjištěna v bázi stonku(<0.6x10(4) dpm/g sušiny).
Návaznosti
GA522/09/0239, projekt VaVNázev: Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík
Investor: Grantová agentura ČR, Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík
GP522/09/P167, projekt VaVNázev: Analýza fyziologických odpovědí rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík v závislosti na způsobu a rychlosti jeho příjmu
Investor: Grantová agentura ČR, Analýza fyziologických odpovědí rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík v závislosti na způsobu a rychlosti jeho příjmu
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 20:22