MALÝ, Tomáš. Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change. Archiv für Reformationsgeschichte, Gutersloh: Mohn, 2015, roč. 106, č. 1, s. 242-272. ISSN 0003-9381.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change
Název česky Raněnovověký očistec: reformační diskuse a potridentská změna
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Archiv für Reformationsgeschichte, Gutersloh, Mohn, 2015, 0003-9381.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00082340
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000365459100008
Klíčová slova česky Očistec; 16. a 17. století; reformace; polemiky; náboženská praxe
Klíčová slova anglicky Purgatory; 16th and 17th centuries; Reformation; polemics; religious practice
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 2. 5. 2016 17:32.
Anotace
With early modern discussions on purgatory, the doctrine gained a new dimension. The content and structure of these debates, however, changed in the course of the sixteenth century. As the sixteenth century was dominated by a confessionalized, polemical approach, in which there was no place for any details about purgatory itself, later debates became more elaborated, as a consequence of the transformation of Catholic discourse in the sense of a concretisation of the description of the places in the next world and a differentiation of sources used to prove the existence of purgatory. The topic of purgatory was gradually included in Catholic meditative literature and in the moral education tradition of ars moriendi prints, and simultaneously enriched with elements of the (Ignatian) imagination, with an emphasis on the experience of emotions and contemplation of sin and the pains associated with it. This shift was caused by the attempt to popularise the doctrine and also to reflect it more consistently in religious practice. In the study I also try to point out the specific contexts of this change in the Catholic lands in the seventeenth century: the question of charity and salvation, the reform of atonement and a more consistent typology of sins, an involvement of the lay brotherhoods in introducing post-Tridentine principles into religious practice and the fundamental role of the themes of the Eucharist and Christ's Passion.
Anotace česky
Raněnovověké diskuse dodaly doktríně o očistci novou dimenzi. Studie je věnována obsahu a měnící se struktuře těchto debat v 16. a 17. století. Ukazuje, že zatímco v 16. století dominovala v diskusích polemická, konfesionalizovaná forma bez detailních poukazů na charakter očistce, od konce století byly diskuse propracovány, a to v důsledku proměny katolického diskursu ve smyslu konkretizace popisu míst onoho světa a diferenciace pramenů užívaných při dokazování existence očistce. Tento posun, včetně proniknutí popisů očistce do katolické meditativní literatury a příruček dobrého umírání, byl způsoben snahou popularizovat doktrínu a reflektovat ji více i v náboženské praxi. Ve studii je proto jisté místo věnováno i kontextům této změny: otázce charity a spásy, reformě pokání a důkladnější typologii hříchů, zapojení náboženských bratrstev aj.
Návaznosti
MUNI/A/0824/2013, interní kód MUNázev: Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Akronym: Země a kulturní identita)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
ROZV/20/FF/HU2/2015, interní kód MUNázev: Podpora internacionalizace publikační činnosti 2015 - Historický ústav 2
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 09:40