NOVÁKOVÁ, Ester. Historie letí nad lomenicemi: K zapomenuté povídkové knize Mirka Elpla. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 100-109. ISSN 1213-2144.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historie letí nad lomenicemi: K zapomenuté povídkové knize Mirka Elpla
Název česky Historie letí nad lomenicemi: K zapomenuté povídkové knize Mirka Elpla
Název anglicky “History flies over the gables”: A Forgotten Short-Story Collection by Mirek Elpl
Autoři NOVÁKOVÁ, Ester (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bohemica litteraria, Masarykova univerzita, 2014, 1213-2144.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00079079
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky česká literatura; období protektorátu; historická próza; povídka; Mirek Elpl
Klíčová slova anglicky Czech literature; Second World War; historical prose; short-story; Mirek Elpl
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., učo 21335. Změněno: 13. 2. 2015 15:39.
Anotace
Studie se zaměřuje na analýzu knihy sedmi historických povídek Mirka Elpla Tři zlaté poháry (1940). Sleduje její tematický plán, prvky dobové aktualizace i nadčasovost výpovědi, která je docílena zejména soustředěním na vnitřní svět postav a jejich psychologii. Všímá si dále výrazných motivů díla i jeho formální stránky, vyzdvihuje lyrický a dramatický rozměr próz. Mirek Elpl v příbězích z historie královského města Ivančic v rozmezí 14.–18. století prokazuje schopnost básnického vhledu do minulých dob a sugestivního zachycení prostředí. Jeho neprávem zapomenutá povídková kniha se řadí do umělecky nejpřínosnější linie historické prózy období protektorátu, linie lyricko-psychologické.
Anotace anglicky
The study analyses the collection of seven historical short-stories by Mirek Elpl Tři zlaté poháry (Three Gold Goblets; 1940). It follows the collection’s thematic plan, its elements of contemporary actualisation, as well as the timelessness of its testimony, achieved mainly by means of its focus on the inner worlds of the fictional characters and their psychology. The study also addresses the dominant motifs of the work and its formal aspects, paying special attention to the lyrical and dramatic dimensions of the texts. In the tales from the history of the royal town of Ivančice, set between the 14th and 18th centuries, Mirek Elpl demonstrates his poetic insight into past times and his ability to capture suggestively literary settings. His unrightfully forgotten short-story collection represents the most artistically valuable strand of historical fiction written in the period of the Second World War – a strand of lyrical-psychological prose.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 20:29