KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do sociální pedagogiky
Název česky Úvod do sociální pedagogiky
Název anglicky Introduction to Social Pedagogy
Autoři KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 115 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-7077-6
Klíčová slova česky sociální pedagogika; prostředí výchovy; socializace; sociální deviace; sociální služby;
Klíčová slova anglicky social pedagogy; socialization; social patology; social services
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 24. 2. 2015 16:32.
Anotace
Skripta se snaží doplnit jistou mezeru, která existuje ve studijní literatuře. Mohou se uplatnit při rozšíření poznání nejen studentů oboru, ale také širší pedagogické veřejnosti. Jednotlivé kapitoly se věnují vybraným tématům typicky patřícím do úvodu studia oboru.
Anotace anglicky
The textbook attempts to fill a gap that exists in the relevant literature. It can be useful for broadening horizons not only of students in this field of study, but also of the wider pedagogical public. The individual chapters deal with selected topics that are typical of an introduction to the study of this area.
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 08:44