PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání
Název anglicky Special Andragogy
Autoři PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 2014.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-254-3
Klíčová slova česky speciální andragogika; dospělost; stáří; zdravotní postižení; sociální služby; podpora; práce; intervence
Klíčová slova anglicky special andragogy; adulthood; old age; disability; social services; support; work; interventions;
Změnil Změnila: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Změněno: 1. 3. 2015 19:01.
Anotace
Kniha je zaměřena na dospívající a dospělé jedince s různými druhy zdravotního postižení a zasahuje i do seniorského věku. Jednotlivé kapitoly představují charakteristické znaky vybraných zdravotních postiženích, přístupy k lidem a možnosti jejich podpory vedoucí k sociální inkluzi. Pozornost je věnována vzdělávání, začlenění na trh práce, sociálním službách a intervencím.
Anotace anglicky
This book focuses on adolescent and adult persons with different kinds of disability including the senior age. Individual chapters introduces characteristic features of some disabilities, the accesses to the people and possibilities of their support to achieve the social inclusion. Attention is given to education, employment, social services and interventions.
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2021 16:53