ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích
Název anglicky News coverage genres in print and online media
Autoři ČUŘÍK, Jaroslav.
Vydání 1. vyd. Brno, 156 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
ISBN 978-80-210-7589-4
Klíčová slova česky agenturní zpráva; anketa; fotografie; infografika; krátká zpráva; news feature; online média; reportáž; rozhovor; tištěná média; zpráva; zpravodajství; žánry
Klíčová slova anglicky news agency report; survey; photograph; infographics; short report; news feature; online media; news report; interview; printed media; report; news coverage; genres
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 3. 3. 2015 15:15.
Anotace
Publikace Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích se zabývá seriózní žurnalistikou a zpravodajstvím, oblastí žurnalistiky, která je nejvíce svázána různými pravidly. Text s obrazovým doprovodem a ukázkami popisovaných žánrů či vizuálních prvků předkládá (při vědomí, že pravidla se v konkrétních redakcích liší a mění) maximalistickou verzi pravidel žurnalistické zpravodajské tvorby, která vycházejí ze současné praxe ve vybraných českých a slovenských seriózních tištěných médiích (v MF Dnes, v regionálních Denících, v deníku SME a v českých a slovenských Hospodářských novinách) a na jejich sesterských zpravodajských serverech, z odborné žurnalistické literatury a také z dlouholetých žurnalistických zkušeností autora v několika redakcích. Publikace upozorňuje na názory některých profesionálních žurnalistů, kteří polemizují s přesvědčením, že dnešek je soumrakem žurnalistiky, protože klesá čtenost, prodané náklady a tím i ekonomická výkonnost médií. Podle těchto názorů je dnešek pro žurnalistiku naopak zlatou érou – má největší možnost v historii jak vyprávět příběh. Lze ho čtenářům předat pohyblivými obrázky, mluveným slovem, psaným textem i fotografiemi. Text se v té souvislosti věnuje multimedialitě a jejímu využívání v online médiích i přesahu do médií tištěných díky rozšířené realitě (od QR kódů až po skutečné displeje vlepené do časopiseckých stran a díky sim kartě online propojené s internetem). Autor v souladu s jinými konstatuje, že dnešní zpravodajství je především měkké a vládne mu příběh, emoce, které mohou udělat zpravodajství konkurenceschopné, protože umějí přitáhnout pozornost čtenáře.
Anotace anglicky
The publication Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích addresses the topic of quality journalism and news coverage, an area of journalism which is most bound by all kinds of various rules. The text accompanied by images and samples of discussed genres or visual elements presents a maximalist version of journalist reporting rules (while the author is fully aware that rules vary across different editorial offices). These arise from the present practice in selected Czech and Slovak quality printed press (in the MF Dnes daily, regional Deníky, the SME daily and both Czech and Slovak versions of Hospodářské noviny) and their respective news servers as well as from specialized journalist literature and also from many years of journalist experience of the author in several editorial offices. The publication highlights the opinions of some professional journalists who disagree with the idea that in the present day, we are witnessing the twilight of journalism since reading is in decline and so is the amount of sold copies and consequently the economic performance of the media, too. In their opinion, the current times are the golden era – journalism has now the largest potential in history to tell a story. The story can be passed to readers in the form of motion pictures, spoken word, written text as well as photographs. In connection with this, the text addresses multi- media and its use in online media as well as its overlap into printed media due to extended reality (from QR codes to real displays glued onto magazine pages and connected to the Internet via a SIM card). In agreement with others, the author concludes that today’s news coverage mainly constitutes of soft news and is ruled by stories and emotions which can make journalism able to compete, since these have the potential to attract readers’ attention.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0238, interní kód MUNázev: Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (Akronym: INZA)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2020 22:04