RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Jana KRANECOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 218 s. ISBN 978-80-210-7702-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře
Autoři RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Jana KRANECOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 218 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7702-7
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2015 11:41.
Anotace
Monografie si klade vcelku ambiciózní cíl, tj. na vybraných aspektech přímých daní zhodnotit interpretaci a aplikaci daňověprávních norem. Autoři se rozhodli podrobit kritické analýze vybrané instituty z oblasti přímých daní sensu largo, které byly předmětem judikatury tuzemských soudů v posledních třech letech. S ohledem na množství takových rozhodnutí a možný rozsah publikace nebylo samozřejmě možné postihnout veškerou materii, proto byl výběr zúžen na ty oblasti, na které autoři v rámci svého vědeckého bádání zaměřují nejčastěji a nejpodrobněji svoji pozornost a které považují za zajímavé a poskytující podněty k diskuzi a polemice.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:41, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
6702f5475ebe4be6f14b66c708032dbb
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:41

Vybrane_aspekty_primych_dani.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
528,9 KB
Hash md5
817e0a9184c7aff4afb04f8c7fed6b27
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:49
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 1. 2023 05:18