BOHÁČOVÁ, Michaela. Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen. In Jazykovědné sdružení České republiky, Praha, 5. 3. 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen
Název anglicky South Moravian borderline areas in the light of minor place names
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jazykovědné sdružení České republiky, Praha, 5. 3. 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00082489
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky toponyma; pomístní jména; pohraničí; Jižní Morava
Klíčová slova anglicky toponyms; minor place names; borderline area; South Moravia
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 20. 3. 2016 09:15.
Anotace
Jaká jsou specifika repertoáru pomístních jmen v jedné z oblastí tzv. pohraničí, které bylo do období po konci 2. sv. války majoritně osídleno obyvatelstvem německé národnosti, po válce odsunutým? Existuje zde kontinuita mezi anoikonymií předválečnou a poválečnou a pokud ano, jak je realizována? Jaké jsou generační rozdíly ve znalosti pomístních jmen? Opravdu „mladí nic neznají“? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednáška shrnující výzkum anoikonym ve vybraných pohraničních obcích na jižní Moravě.
Anotace anglicky
What are specific features of minor place names in one of the borderline regions inhabited up till the end of Wold War II mostly by German inhabitants, transferred after the end of the war? Is there a continuity between pre-war and post-war anoikonymy and if so, how is it put into practice? What are the generational differences, as far as knowledge of anoikonyms is concerned? Is it really true that “the young ones know nothing”? The lecture surveying the research of anoikonyms in selected borderline villages of South Moravia, will try to answer these and some other questions.
Návaznosti
MUNI/A/1165/2014, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2015
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 5. 2021 00:20