ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Alena ČERNÁ, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5010-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu
Název anglicky Children and adolescents: Selected risks of internet use
Autoři ŠEVČÍKOVÁ, Anna (203 Česko, garant, domácí), Lukas BLINKA (203 Česko, domácí), Alena ČERNÁ (203 Česko, domácí), Lenka DĚDKOVÁ (203 Česko, domácí), Hana MACHÁČKOVÁ (203 Česko, domácí) a David ŠMAHEL (203 Česko, domácí).
Vydání Praha, 184 s. Psyché, 2014.
Nakladatel Grada Publishing, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00074459
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-247-5010-1
Klíčová slova anglicky online risks; internet; youth; EU Kids Online
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D., učo 319690. Změněno: 28. 4. 2015 17:45.
Anotace
Kniha představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a neposledně na možná preventivní či intervenční opatření. Záměrem knihy je mimo jiné se prostřednictvím aktuálních zjištění z českých a zahraničních studií vymezit vůči mýtům a různým intuitivním zkratkám, které v souvislosti s používáním internetu vznikly. Každá kapitola se věnuje konkrétní problematice – závislosti na internetu, sdílení informací na sociálních sítích, navazování online kontaktů s neznámými lidmi a setkávání se s nimi tváří v tvář, vystavení se sexuálním obsahům, kyberšikana a členství v online rizikových komunitách. Pro hlubší porozumění specifikům online rizik lze v knize najít i kapitoly přibližující kontext používání internetu dětmi a v neposlední řadě způsoby, jakými rodiče usměrňují své děti v aktivitách na internetu. Kniha je určená pro širší odbornou veřejnost a pro ty, kteří v rámci své profese pracují s dětmi a mládeží.
Anotace anglicky
The book focuses on selected risks children may encounter while using the internet. Readers get an introduction to common dangers online, their prevalence and effects, and risk factors for young internet users. Prevention and intervention methods are also discussed. Based on current findings from Czech studies, as well as international research, the book also aims to address common myths associated with children's internet use. The monograph covers themes such as: internet addiction, privacy on social networking sites, meeting strangers from the internet, exposure to online sexual content, cyberbullying, and risky communities online. To get a better understanding of online risks, some chapters focus on patterns of internet use among children and parental mediation. The book targets the wider public, as well as professionals who work regularly with children.
Návaznosti
GAP407/11/0585, projekt VaVNázev: Rizika používání internetu pro děti a adolescenty
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
GAP407/12/1831, projekt VaVNázev: Faktory excesivního online hraní a jejich vývoj v čase (Akronym: RFEOG)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2020 00:46