VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů. In doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kol.. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 84-95, 12 s. ISBN 978-80-210-6290-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů
Název anglicky Relationship of physical education teachers of primary schools for teaching combatives
Autoři VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Česko, garant, domácí), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Česko, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí) a Dagmar ŠIMBEROVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Brno, Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů, od s. 84-95, 12 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14510/13:00079564
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-6290-0
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013
Klíčová slova česky učitel tělesná výchova úpoly sebeobrana
Klíčová slova anglicky teacher physical education combatives self-defense
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Nevařilová, učo 146895. Změněno: 19. 3. 2015 13:16.
Anotace
Už několik desetiletí můžeme pozorovat jisté obavy učitelů zařazovat širokou škálu úpolových aktivit do školní tělesné výchovy. Zařazování úpolů do vzdělávacího procesu je často problematické a ze zkušeností plyne, že učitelé nedostatečně znají problematiku úpolů. Předpokládali jsem, že to může být i zkresleným pohledem na konkretizaci učiva v učebních osnovách. I Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2003) jmenuje obsah úpolů velmi nespecificky. Autoři této studie dlouhodobě sledují stav výuky na základních školách. Nejdříve se zajímali o skutečný stav výuky úpolů na vybraných základních školách v Jihomoravském kraji a dále s pomocí svých studentů v Jihočeském a Olomouckém kraji. Ve zmíněné kapitole jsou porovnána data z těchto tří krajů.
Anotace anglicky
For decades, we can observe some concerns teachers assign a wide range of combat activities in school physical education. Spool combatives in education is often difficult and the experience shows that teachers insufficiently known issues combatives. I assumed it might be a distorted view of the specification of the curriculum in the curriculum. Framework Educational Programme for Basic Education (2003) combatives name contains very specific. The authors continuously monitors the status of teaching in primary schools. First, interested in the actual state of teaching combatives in selected primary schools in the South Region and with the help of his students in the South and the Olomouc region. In that chapter are compared the data from these three regions.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUNázev: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Akronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 05:11