DRÁPELOVÁ, Eva. Neurologie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7383-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neurologie I
Název anglicky Neurology I
Autoři DRÁPELOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, od s. nestránkováno, 17 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00079752
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-7383-8
Klíčová slova anglicky General neurology; history taking; neurological examination; pyramidal system; peripheral paresis; extrapyramidal system; cerebellar syndromes; intracranial hypertension syndrome; meningeal syndrome; cortical syndromes
Změnil Změnila: Mgr. Aneta Fedrová, učo 142618. Změněno: 24. 3. 2015 14:50.
Anotace
Semestrální výuka předmětu Obecná neurologie 1 klade na studenty vysoké nároky z hlediska zpracování, zařazení a zapamatování si poznatků, které jsou důležité ke zvládnutí výuky speciální neurologie. Heslovité uspořádání textů je doplněním dostupných učebnic obecné neurologie a slouží ke snazšímu zapamatování složité terminologie, se kterou se studenti setkají při studiu dokumentace pacientů při praktické výuce a po absolvování studia v praxi. Tyto vědomosti budou nezbytnou součástí racionálního sestavení krátkodobých i dlouhodobých rehabilitačních plánu u pacientů s neurologickými diagnózami. V přednáškách je obsaženo kompletní učivo s vysvětlením jednotlivých termínů, i v návaznosti na učivo z anatomie, neurofyziologie, propedeutiky a kineziologie. Témata jsou doplněna o obrazovou dokumentaci, která je dalším motivačním prvkem k prohloubení individuální přípravy studentů oboru Fyzioterapie.
Anotace anglicky
The semester-long instruction of the General neurology 1 course puts high demands on students in terms of processing, classification and retention of the knowledge essential to mastering the special neurology subject matter. Complementing the existing textbooks on general neurology, the key-term based text layout facilitates the memorization of complex terminology encountered by students both when studying patient records during practical training and following their studies, in practice. This knowledge will play an essential part in the process of the rational compilation of short-term and long-term rehabilitation plans for patients with neurological diagnoses. The lectures cover the complete curriculum with explanations of various terms, even following the subject matter taught in the courses of anatomy, neurophysiology, propedeutics and kinesiology. The topics are accompanied by visual documentation which serves to motivate students of Physiotherapy to improve their individual preparation.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0221, interní kód MUNázev: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace a modernizace studijních oborů FSpS, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 05:50