NOVÁ, Jana. Management ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 67 s. ISBN 978-80-210-7151-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Management ve sportu
Název anglicky Sport management
Autoři NOVÁ, Jana (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Brno, od s. nestránkováno, 67 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00079856
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-7151-3
Klíčová slova anglicky Management; sports; public sector; non-profit sector; professional sport; managerial functions; strategic planning; organization; human resources management; organization performance; good governance
Změnil Změnila: Mgr. Aneta Fedrová, učo 142618. Změněno: 26. 3. 2015 18:57.
Anotace
Výukový text pro předmět Management sportu reflektuje nejnovější poznatky v uvedeném oboru z domácí i světové literatury. Poskytuje tak studentům aktuální informace o specifikách při uplatňování teorie managementu ve sportovním prostředí. Obsahově se věnuje otázkám struktury a řízení sportovních organizací ve veřejném sektoru, neziskovém sektoru a v profesionálním sportu, a to z pohledu aplikace základních manažerských funkcí. Student tak má možnost seznámit se s uplatňováním principů strategického plánování, organizace, vedení a řízení lidských zdrojů a kontroly, jakož i s problematikou měření výkonnosti sportovních organizací – se zdůrazněním zásad jejich dobré správy. Prostřednictvím úkolů určených k samostudiu si může dále obohatit své poznání ve vztahu k použitelnosti manažerských funkcí v prostředí sportovních organizací.
Anotace anglicky
The study text for the course of Sports Management builds on the latest knowledge in the field treated both in domestic and international publications. It provides students with the current information about the specifics in the application of the management theory in the sports environment. Taking the perspective of the application of the basic managerial functions, the content deals with issues of the structure and management of sports organizations in the public sector, non-profit sector as well as the professional sport. Students have an opportunity to become familiar with the application of principles of strategic planning, organization, human resource management and control, as well as the issue of measurement of sports organizations performance; all with the emphasis on the principles of good governance. Through the self-study tasks students are encouraged to further enrich their knowledge in relation to the application of managerial functions in the environment of sports organizations.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0221, interní kód MUNázev: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2020 02:52