SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2014. ISBN 978-80-210-7572-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
Název anglicky Cookbook for lectors of experientially oriented courses, or we are (Not)cooking just with water
Autoři SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO.
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7572-6
Klíčová slova česky hra; edukace; zážitek; prožitek; zkušenost; dramaturgie; scénář; motivace; reflexe a zpětná vazba; metodika zážitkově orientovaných akcí; tým; letor jeho osobnostní a profesní rozvoj
Klíčová slova anglicky game; play; education; passed experience; present experience; experience; dramaturgy; script; motivation; reflection and feedback; methodics of experientially oriented events; team; role; lector; personal and professional growth
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Soják, Ph.D., učo 9726. Změněno: 1. 4. 2015 15:54.
Anotace
Publikace Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody je primárně určena studentům oboru Sociální pedagogika a volný čas, jako teoretická i praktická podpora při studiu předmětů zaměřených na pedagogiku volného času, osobnostní a sociální přípravu a zážitkově orientované kurzy, i při jejich dalším směřování. Název i obsahová koncepce je protkána metaforami, které vyzývají čtenáře ke kreativnímu způsobu zpracování nabízených informací. Právě kreativita je vonným kořením podporující chuť lektorské práce. Čtenář se uvnitř setkává s pojmy jako hra, edukace, zážitek, prožitek, zkušenost, dramaturgie, scénář, motivace, reflexe a zpětná vazba, metodika (příprava a realizace) zážitkově orientovaných akcí, tým, jeho role, letor jeho osobnostní a profesní rozvoj či psychohygiena. Kniha není databází her, ale kolektivní autorskou prací, která shrnuje naše zkušenosti. Témata představují koláž, jejíž výsledný obraz vystihuje naše pojetí zážitkové pedagogiky a zkušenostně reflektivního učení. To je částečně ovlivněno cílovou skupinou, tedy studenty, kteří prochází touto cestou za získáním patřičných kompetencí s cílem stát se kvalitními osobnostmi a odborníky ve své profesi. K publikaci je vytvořen také Handbook, jehož obsah bude částečně záležet i na jeho vlastníkovi. To proto, že jsme chtěli dát (nejen) studentům prostor pro vlastní poznámky, postřehy a komentáře pramenící z jejich vlastní zkušenosti, která je dle nás klíčovým konceptem v procesu učení
Anotace anglicky
The publication Cookbook for lectors of experientially oriented courses, or we are (Not)cooking just with water intends firstly to the students of the discipline Social education and leisure time, as theoretical and practical support of their studies focused on leisure education, personal and social development and experientially oriented courses, but also during their next profiling. The name and content is interwoven with metaphors, those invite readers to creative attitude when processing the information. This creativity is fragrant spice supporting the taste of lector´s work. Here readers meet with concepts such as game, education, passed experience, present experience, experience, dramaturgy, script, motivation, reflection and feedback, methodics (preparation and implementation) of experientially oriented events, team, it´s role, lector and his/her personal and professional growth and psychohygiene. The book is not database of games, but collective work that summarizes our own experience. The topics introduce collage that in the end captures our conception of experiential education and experiential reflective learning. This is partly influenced by the target group, students, who pass trough this way to gain appropriate competencies with the aim to become qualite personalities and experts in their proffesion. Part of the publication is handbook. We want to give students space for their own notes and commentary based on their own experience, that we find as the key concept in learning process.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0145, interní kód MUNázev: Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 2. 6. 2023 06:39