PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 171 s. ISBN 978-80-210-7596-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením
Název česky Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením
Název anglicky The Role of the Communication in the Integration Process of the Pupil with Hearing
Autoři PITNEROVÁ, Pavla.
Vydání 1. vyd. Brno, 171 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7596-2
Klíčová slova česky vzdělávání; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; integrace; inkluze; sluchové postižení; komunikace; výzkum; kvantitativní metodologie; kvalitativní metodologie; případová studie
Klíčová slova anglicky education; pupils with special educational needs; integration; inclusion; hearing impairment; communication; research; quantitative methodology; qualitative methodology; case study
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 2. 4. 2015 14:11.
Anotace
Monografie představuje tři výzkumné projekty, zaměřené na zkoumání připravenosti studentů učitelství a učitelů z jižní Moravy na integraci žáků se sluchovým postižením do běžných škol. Výzkum kombinuje různé výzkumné techniky pro srovnání mezi postoji a zkušenosti učitelů. Z metod a technik byly použity: analýza odborné literatury, obsahová analýza a technika dotazníku. Následuje případová studie, která představuje výsledky dlouhodobého pozorování procesu integrace chlapce se sluchovým postižením do běžné školy a doplňuje tak výstupy z předchozích statisticky zpracovaných zjištění. Soubor výzkumných nástrojů se skládá z dlouhodobého pozorování účastníků, analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů.
Anotace anglicky
The monograph presents three particular research projects focused on the exploring of special education students and teachers from the South Moravia preparedness to integrate children with hearing impairment into educational system: mainstream schools and relevant services. The following methods and techniques were used: professional literature review, content analysis and questionnaire. The case study was used for the long-term observation of the boy with hearing impairment due to his integration into mainstream school. The methodological toolkit consists of long-term participant observation, document analysis and in-depth interviews.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 22. 6. 2024 11:40