AMCHOVÁ, Petra a Jana KUČEROVÁ. Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 111, č. 2, s. 72-78. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi
Název česky Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi
Název anglicky Gender and drug addiction: from the animal models to human medicine
Autoři AMCHOVÁ, Petra (203 Česká republika, domácí) a Jana KUČEROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00082661
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky animal models; drug addiction; gender differences; pharmacodynamics; pharmacokinetics; sex hormones; genes; socio-cultural differences
Štítky EL OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 5. 5. 2016 11:58.
Anotace
Drogová závislost je závažný zdravotní i psychosociální problém, který kromě organického poškození organizmu může vést až k neschopnosti plnit normální sociální funkce a role ve společnosti a rodině. Z klinických zkušeností je patrné, že závislost má u žen a u mužů odlišné charakteristiky a přestože absolutní počet žen užívajících návykové látky je nižší než počet mužů, což je dáno především sociálními faktory, míra eskalace, potíže s ukončením a frekvence relapsů po abstinenci je u nich naopak výrazně vyšší než u mužů. Tyto odlišnosti mezi pohlavími budou v budoucnu bezpochyby vyžadovat odlišné strategie léčby drogové závislosti u žen a mužů.
Anotace anglicky
Drug addiction is a serious medical and psychosocial problem which leads to organic harm of the body as well as distortion of the normal functioning of affected persons within the society and family. There is a large body of clinical evidence suggesting differential characteristics of the disorder in men and women. Despite the absolute number of female drug abusers is lower than the male ones, women usually show higher escalation rate, more frequent relapses and more difficulties when discontinuing the drug use. These gender specific differences will require specific treatment strategies for men and women in the near future.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
MUNI/A/0886/2013, interní kód MUNázev: Farmakodynamické, farmakokinetické a farmakogenetické přístupy v preklinické fázi výzkumu a vývoje léčiv (Akronym: FDN, FKK a FGEN studie)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/11/InGA09/2012, interní kód MUNázev: Vliv farmakologického ovlivnění serotonergního systému na metamfetaminovou závislost v animálním modelu komorbidity deprese a závislosti (Akronym: Serotonin, deprese a závislost)
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty LF
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 13:28