DOŠLÝ, Ondřej a Michal VESELÝ. Oscillation and non-oscillation of Euler type half-linear differential equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015, roč. 429, č. 1, s. 602-621. ISSN 0022-247X. doi:10.1016/j.jmaa.2015.04.030.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oscillation and non-oscillation of Euler type half-linear differential equations
Název česky Oscilace a neoscilace pololineárních diferenciálních rovnic Eulerova typu
Autoři DOŠLÝ, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal VESELÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015, 0022-247X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.014
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00080766
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2015.04.030
UT WoS 000354230600034
Klíčová slova česky pololineární rovnice; oscilační teorie; podmíněná oscilace; oscilační konstanta; Riccatiho rovnice; Prüferův úhel
Klíčová slova anglicky Half-linear equations; Oscillation theory; Conditional oscillation; Oscillation constant; Riccati equation; Prüfer angle
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D., učo 78392. Změněno: 23. 1. 2019 10:03.
Anotace
We investigate oscillatory properties of second order Euler type half-linear differential equations whose coefficients are given by periodic functions and functions having mean values. We prove the conditional oscillation of these equations. In addition, we prove that the known oscillation constants for the corresponding equations with only periodic coefficients do not change in the studied more general case. The presented results are new for linear equations as well.
Anotace česky
Vyšetřujeme oscilační vlastnosti pololineárních diferenciálních rovnic druhého řádu Eulerova typu, jejichž koeficienty jsou dány periodickými funkcemi a funkcemi majícími střední hodnoty. Dokázali jsme podmíněnou oscilaci těchto rovnic. Navíc jsme dokázali, že známé oscilační konstanty pro odpovídající rovnice s pouze periodickými koeficienty se nezmění ve studovaném více obecném případě. Prezentované výsledky jsou nové také pro lineární rovnice.
Návaznosti
EE2.3.30.0037, projekt VaVNázev: Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce
GAP201/11/0768, projekt VaVNázev: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 19:01