LANG, Marek, Jiří FAIMON a Camille EK. The relationship between carbon dioxide concentration and visitor numbers in the homothermic zone of the Balcarka Cave (Moravian Karst) during a period of limited ventilation. International Journal of Speleology. Union Internationale de Spéléologie, 2015, roč. 44, č. 2, s. 167-176. ISSN 0392-6672. doi:10.5038/1827-806X.44.2.6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The relationship between carbon dioxide concentration and visitor numbers in the homothermic zone of the Balcarka Cave (Moravian Karst) during a period of limited ventilation
Název česky Vztah mezi koncentrací oxidu uhličitého a návštěvností v homotermické zóně jeskyně Balcarka (Moravský kras) během období limitované ventilace
Autoři LANG, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří FAIMON (203 Česká republika, domácí) a Camille EK (56 Belgie).
Vydání International Journal of Speleology, Union Internationale de Spéléologie, 2015, 0392-6672.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Geochemie
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.559
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00082828
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.44.2.6
UT WoS 000356167600006
Klíčová slova česky anthropogenic and natural CO2; cave ventilation; flux; dynamic model; temperature difference
Klíčová slova anglicky antropogenní a přírodní CO2; dynamický model; teplotní rozdíl; tok; ventilace jeskyně
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 13. 4. 2016 14:23.
Anotace
The evolution of CO2 levels with and without human presence was studied in a selected site (Gallery Chamber) of the homothermic zone of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic) during the fall, a period of limited ventilation. There were recognized various factors controlling the cave CO2 levels under different conditions in the exterior and interior. When visitors were absent, CO2 levels were controlled by the advective CO2 fluxes linked to cave airflows and reaching up to ~1.5x10-3 mol s-1. These fluxes exceed by orders of magnitude the exchanged diffusive fluxes (up to 4.8x10-8 mol s-1) and also the natural net flux (from 1.7x10-6 to 6.7x10-6 mol s-1) imputing given chamber directly from overburden. The natural net flux, normalized to unitary surface area, was estimated to be 2.8x10-8 to 1.1x10-7 mol m-2 s-1, based on a perpendicular projection area of the chamber of ~ 60 m2. When visitors were present, the anthropogenic CO2 flux into the chamber reached up to 3.5x10-3 mol s-1, which slightly exceeded the advective fluxes. This flux, recalculated per one person, yields the value of 6.7x10-5 mol s-1. The calculations of reachable steady states indicate that anthropogenic fluxes could almost triple the natural CO2 levels if visitors stayed sufficiently long in the cave.
Anotace česky
Vývoj koncentrace CO2 v přítomnosti a bez návštěvníků byl studován na vybraných místech (dóm Galerie) v homotermické zóně jeskyně Balcarka (Moravský kras, Česká republika) během období potlačené ventilace. Bylo rozlišeno několik faktorů řídících koncentrace CO2 v jeskyni za různých podmínek v okolí a uvnitř jeskyně. Během nepřítomnosti návštěvníků, koncentrace CO2 byly řízeny advektivními toky CO2 spojenými s prouděním vzduchu v jeskyni, které dosahovaly až ~1,5x10-3 mol s-1. Tyto toky převyšovaly o několik řádů výměnné difúzní toky (až 4,8x10-8 mol s-1) a také přírodní toky (od 1,7x10-6 do 6,7x10-6 mol s-1) vstupující do monitorovaného dómu přímo z nadloží. Hodnota přírodního toku, normalizovaného na jednotku plochy, byla odhadnuta mezi 2,8x10-8 do 1,1x10-7 mol m-2 s-1, v závislosti na průmětné ploše dómu ~60 m2. V přítomnosti návštěvníků dosahovaly hodnoty antropogenního toku v dómu až 3,5x10-3 mol s-1, což mírně převyšovalo hodnoty advektivního toku. Tento tok, přepočtený na jednu osobu, odpovídal 6,7x10-5 mol s-1. Výpočet dosažitelného stacionárního stavu prokázal, že antropogenní toky by mohly téměř ztrojnásobit přírodní koncentrace CO2, pokud by návštěvníci zůstali v jeskyni po dostatečně dlouhou dobu.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2021 02:40