VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Andrea JANÍKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární trénink u nemocných s hematoonkologickými malignitami – pilotní studie. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kardiovaskulární trénink u nemocných s hematoonkologickými malignitami – pilotní studie
Název anglicky Cardiovascular training in patients with hematooncological malignancies - a pilot study
Autoři VYSOKÝ, Robert (203 Česká republika, domácí), Ladislav BAŤALÍK (703 Slovensko), Filip DOSBABA (203 Česká republika), Andrea JANÍKOVÁ (203 Česká republika) a Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika).
Vydání XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na sborník abstrakt
Kód RIV RIV/00216224:14510/15:00082960
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky kardiovaskulární trénink; hematoonkologická onemocnění
Klíčová slova anglicky cardiovascular training; hematooncological malignances
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., učo 249274. Změněno: 29. 8. 2017 10:41.
Anotace
ÚVOD Tématem rehabilitace nemocných s hematoonkologickými malignitami (HOM) bylo doposud provedeno celosvětově minimum studií. CÍL Cílem naší studie je aplikace metod kardiovaskulární rehabilitace u nemocných s HOM. Na studii se podílí Rehabilitační oddělení ve spolupráci s Interní hematologickou a onkologickou klinikou a Interní kardiologickou klinikou Fakultní nemocnice Brno (FN Brno). METODIKA Do studie bylo doposud zařazeno 21 nemocných v remisi (9 mužů/12 žen), průměrného věku 53±13 let, s dobrou funkcí levé komory srdeční. Jedná se o pacienty s nově diagnostikovaným Hodgkinovým lymfomem (HL), s indolentním B-lymfomem (NHL), s difúzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) a s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií (CML). Všichni nemocní podstoupili 3-měsíční ambulantní řízený aerobně-odporový trénink s frekvencí 3x týdně. Před zahájením a po ukončení tréninkového cyklu bylo provedeno zátěžové vyšetření. VÝSLEDKY V hodnoceném souboru prozatím pozorujeme statisticky významné zvýšení zátěžové tolerance o 0,5 W/kg (p<0.001). ZÁVĚR Průběžné výsledky naší studie naznačují, že vhodně nastavená pohybová aktivita vede ke zlepšení zátěžové tolerance, neovlivňuje negativně výsledky léčby a pozitivně přispívá k rekonvalescenci.
Anotace anglicky
Interim results of our study suggest that a properly adjusted physical activity leads to improvement in exercise tolerance, does not negatively affect treatment outcomes and contributes positively to the recovery.
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 17:20