PAVLIŇÁK, David, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Andrej BUČEK. Způsob plazmové úpravy vnitřního a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa a zařízení pro provádění tohoto způsobu. 2015. Patent. Číslo: 305156. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 - Bubeneč. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 19. 12. 2013. Datum přijetí: 8. 4. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Způsob plazmové úpravy vnitřního a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa a zařízení pro provádění tohoto způsobu
Název anglicky Plasma treatment of internal and/or external surface of a hollow, electrically non-conducting body and apparatus for making the same
Autoři PAVLIŇÁK, David (203 Česká republika, garant, domácí), Dušan KOVÁČIK (703 Slovensko, domácí), Mirko ČERNÁK (703 Slovensko, domácí) a Andrej BUČEK (703 Slovensko, domácí).
Vydání Číslo: 305156, Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví, Místo vydání: Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 - Bubeneč, Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 10305 Fluids and plasma physics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW odkaz na web
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00083034
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky plasma treatment;hollow body;liquid electrode;dielectric barrier discharge
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 3. 4. 2016 13:47.
Anotace
Způsob plazmové úpravy vnitřního a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa (1), jehož podstata spočívá v tom, že na vnitřní povrch (2) dutého elektricky nevodivého tělesa (1) a/nebo na vnější povrch (3) dutého elektricky nevodivého tělesa (1) se působí vrstvou elektrického plazmatu povrchového dielektrického bariérového výboje generovaného v objemu (7, 9) plynu střídavým nebo impulzním napětím (10) s amplitudou vyšší než 100 V z dvojice kapalných elektrod tvořených vnitřní elektricky vodivou kapalinou (4) uspořádanou uvnitř dutého elektricky nevodivého tělesa (1) a vnější elektricky vodivou kapalinou (5) uspořádanou vně dutého elektricky vodivého tělesa (1). Elektrické plazma se generuje nad hladinou (6, 8) elektricky vodivé kapaliny (4, 5), kde v objemu (7, 9) plynu vzniká vrstva elektrického plazmatu tvořící prstenec (11) kopírující tvar povrchu (2, 3) dutého elektricky nevodivého tělesa (1), přičemž elektrický odpor mezi kapalnými elektrodami je větší než 10 kOhm. Předmětem vynálezu také je zařízení pro provádění výše uvedeného způsobu plazmové úpravy vnitřního a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa (1).
Anotace anglicky
The present invention relates to a plasma treatment method of internal and/or external surface of a hollow, electrically non-conducting body (1), wherein the invention is characterized in that the internal surface (2) of a hollow, electrically non-conducting body (1) and/or the external surface of a hollow electrically non-conducting body (1) is subjected to the action of layer of an electric plasma of a surface dielectric barrier discharge generated in a gas volume (7, 9) by alternating or pulsating voltage (10) with amplitude exceeding 100 V from a pair of liquid electrodes formed by an internal electrically conducting liquid (4) arranged inside a hollow, electrically non-conducting body (1), and an external electrically conducting liquid (5) arranged outside the hollow, electrically non-conducting body (1). The electrical plasma generates above the level (6, 8) of the electrically conducting liquid (4, 5), where in the gas volume (7, 9) a layer of electrical plasma is formed wherein the layer of the electrical plasma creates a ring (11) copying the shape of the hollow, electrically non-conducting body (1) surface (2, 3), whereby electrical resistance between the liquid electrodes is greater than 10 kOhm. The invention also relates to an apparatus for carrying out the above-described method of plasma treatment of an internal and/or external surface of a hollow, electrically non-conducting body (1)
Návaznosti
ED2.1.00/03.0086, projekt VaVNázev: Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2020 10:44