HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie (Metaphors we act by : prospects and limits of the Czech cognitive theatrology). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 18, No 1, p. 65-84. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-1-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie
Name (in English) Metaphors we act by : prospects and limits of the Czech cognitive theatrology
Authors HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Theatralia, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-845X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00083060
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2015-1-4
Keywords (in Czech) kognitivní věda; kognitivní studia; divadlo; teatrologie; vtělená mysl; konceptuální metafora; primární metafora; obrazové schéma; George Lakoff; Mark Johnson; Mark Turner; Gilles Fauconnier; Bruce McConachie; John Lutterbie
Keywords in English cognitive science; cognitive studies; theatre studies; theatrology; embodied mind; conceptual metaphor; primary metaphor; pictorial scheme; George Lakoff; Mark Johnson; Mark Turner; Gilles Fauconnier; Bruce McConachie; John Lutterbie
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 21. 3. 2016 14:49.
Abstract
Studie představuje hlavní termíny a teoretické koncepty kognitivní teatrologie. Autorka usiluje představit českému publiku zakládající texty tohoto relativně nového odvětví teatrologie, a ukázat možné aplikace. Diskutuje použitelnost kognitivistického výzkumu v teatrologii, možná témata a použitou metodologii.
Abstract (in English)
The given study presents the main terms and theoretical concepts of cognitive theatrology. The author aims at making the Czech audience acquainted with the foundation texts of this relatively new branch of theatre studies which draws abundantly from other disciplines, and indicate its possible application in research. Discussion is carried on what is the use of cognitive science in theatre research, which issues it can handle, and what methodology it employs.
Links
MUNI/21/HAL/2014, interní kód MUName: Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 13:13