PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii
Název anglicky Effectivity of Use of Quizzes, Puzzles and Other Games as a Tool of Motivation in Chemistry
Autoři PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ.
Vydání XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky motivace; chemie; kvízy; hry
Klíčová slova anglicky Motivation; Chemistry; Quizzes; Games
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 22. 9. 2015 15:27.
Anotace
Aktivní účast na konferenci - poster. Výzkumy ukázaly, že druhou nejpožadovanější činností žáků (po chemických pokusech) v hodinách chemie je hraní chemicky zaměřených her, luštění chemických kvízů, křížovek s chemickou problematikou apod. Protože jde o motivační prostředek (ve srovnání s chemickými experimenty) bezpečný a snadno dostupný, je jeho cílenému využití ve výuce (nejen chemie) věnována v odborné literatuře poměrně velká pozornost. Následující text referuje o některých zkušenostech s využitím databáze dvouoborových interdisciplinárních motivačních úloh určených pro výuku chemie.
Anotace anglicky
A conference poster. A research has shown that the second most desired activity of pupils (after chemical experiments) within chemistry lessons is playing chemically oriented games, solving chemical quizzes, crosswords with chemical problems, etc. As this tool of motivation (in comparison with chemical experiments) is safe and readily available, the research pays relatively much attention to its targeted use in teaching (not only in chemistry). The following gives information about our experience with use of a database two-subjects interdisciplinary motivation tasks designed to help teaching chemistry.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2020 06:54