KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu). Časopis pro moderní filologii, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 97, č. 2, s. 179-189. ISSN 0008-7386.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu)
Název česky Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu)
Název anglicky Verbs Derived from Adverbs – The Periphery of the Czech Word-formation System (Explored Using the Czech National Corpus)
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro moderní filologii, Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, 0008-7386.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00089080
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sloveso; adverbium; současná čeština; etymologie; frekvence;styl
Klíčová slova anglicky verb; adverb; contemporary Czech; etymology; frequency; style
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 13. 1. 2017 08:15.
Anotace
Na slovesa deadverbiální (např. oddálit, přitakat, opětovat) a na slovesa od dalších slovních druhů (depronominální, denumerativní) se pohlíží jako na periferii české slovotvorné soustavy. O periferním postavení deadverbiálních sloves svědčí i poměrně malá pozornost, kterou jim věnují mluvnické a slovotvorné práce zabývající se současnou češtinou. Korpusová sonda ukazuje, že deadverbiální slovesa jsou přes svůj nízký počet – diferencována podobně jako početná slovesa deadjektivní a desubstantivní: (a) stylově: jsou mezi nimi slovesa stylově neutrální, ale též hovorová a expresivní na straně jedné, a knižní, popř. až archaická na straně druhé; (b) frekvenčně: najdeme mezi nimi slovesa velmi frekventovaná, slovesa s nižším výskytem i slovesa doložená ojediněle, popř. jen v lingvistických pracích.
Anotace anglicky
There are not many verbs in Contemporary Czech that are derived from adverbs. They are considered almost a marginal part of the Czech word-formation system. Nevertheless verbs that are derived from adverbs are differentiated (a) from the point of view of style: they are stylistically neutral, while some of them are also literary or colloquial; (b) from the point of view of frequency: some of those verbs are very frequent in the texts of the Czech National Corpus, others are seldom used. Sometimes it is difficult to recognise that the verb has been derived from an adverb: there may be a problem finding a connection between the meaning of the verbs and the adverbs and also between their formal structures in Contemporary Czech.
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 08:48