EN

EGFR in triple negative breast carcinoma: significance of protein expression and high gene copy ...

SOBANDE, Folakemi, Ladislav DUŠEK, Adéla MATEJKOVÁ, Tomáš ROZKOŠ, Jan LACO a Aleš RYŠKA. EGFR in triple negative breast carcinoma: significance of protein expression and high gene copy number. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 51, č. 2, s. 80-86. ISSN 1210-7875.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EGFR in triple negative breast carcinoma: significance of protein expression and high gene copy number
Název česky EGFR u triple negativních karcinomů prsu: význam proteinové exprese a zvýšeného počtu kopií genu
Autoři SOBANDE, Folakemi (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí), Adéla MATEJKOVÁ (203 Česká republika), Tomáš ROZKOŠ (203 Česká republika), Jan LACO (203 Česká republika) a Aleš RYŠKA (203 Česká republika).
Vydání Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, 1210-7875.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00083288
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky EGFR; triple negative breast cancer; prognosis; gene amplification
Klíčová slova anglicky EGFR; triple negativní karcinom prsu; prognóza; amplifikace genu
Štítky EL OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 8. 11. 2015 21:41.
Anotace
Background: As up to 60 % of triple negative breast carcinomas are reported to express EGFR, the receptor is a potential target for biological therapy. The exact role EGFR plays in triple negative breast carcinoma (TNBC) biology, however, remains uncertain. We aimed to discover associations between EGFR protein expression as well as gene copy number changes and clinico-pathologic TNBC characteristics. Methods: We performed an immunohistochemical and dual in situ hybridization study on a set of 52 archive cases of pre-treatment TNBC in order to detect EGFR protein expression and EGFR gene copy number changes. Clinico-pathologic and follow up data were compared with EGFR status for determining possible links between EGFR and tumor characteristics and/or behavior. Results: 88.5 % of our cases showed EGFR expression. We found no significant links between EGFR expression and tumor grade (p = 0.204), lymph node status (p = 0.514) or p53 status (p = 0.078). Though EGFR gene amplification (EGFR gene:chromosome 7 ratio >/= 2) was rare (1.9 % of all cases), a high gene copy number (>/= 4 copies per cell) was observed in 15.4 % of all cases. High EGFR gene copy number appeared to be more common in non-ductal, ‘special-type’ carcinomas than in ductal carcinomas. Neither EGFR expression nor EGFR gene copy number was associated with event-free survival. Conclusion: EGFR changes do not appear to be associated with markers of aggressive behavior in TNBC. Further studies with much larger sample sizes are essential in understanding the role EGFR plays in TNBC biology in order to identify the patients that could benefit from EGFR targeted therapy.
Anotace česky
Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), potenciální cíl pro biologickou protinádorovou léčbu, je exprimován až u 60 % případů tzv. triple negativních karcinomů prsu (TNBC). Jeho úloha v etiopatogenezi a biologickém chování této skupiny nádorů však zatím zůstává neznámá. Cílem studie bylo porovnat vybrané klinicko-patologické charakteristiky TNBC s expresí proteinu EGFR a se změnami počtu kopií genu EGFR. Exprese proteinu EGFR a počet kopií genu EGFR byly retrospektivně analyzovány u 52 archivních případů TNBC vyšetřených před léčbou, a to pomocí imunohistochemie a chromogenní in situ hybridizace. Následně byly porovnány vybrané klinicko-patologické charakteristiky se zjištěným statusem EGFR, se zaměřením na biologické chování nádorů. Exprese proteinu EGFR byla zjištěna u 88,5 % případů TNBC. Nebyla prokázána statisticky významná souvislost mezi expresí proteinu EGFR a stupněm diferenciace nádoru (p = 0,204), přítomností lymfogenních metastáz (p = 0,514) ani expresí proteinu p53 (p = 0,078). Ačkoli byla amplifikace genu EGFR, tj. poměr mezi počtem kopií genu EGFR ku počtu kopií 7. chromozómu >/= 2, zjištěna pouze u 1,9 % případů TNBC, zvýšený počet kopií genu EGFR, tj. >/= 4 kopie genu EGFR v buňce, byl zaznamenán u 15,4 % případů TNBC, přičemž se častěji jednalo o TNBC jíného něz duktálního typu. Nebyla prokázána statisticky významná souvislost mezi expresí proteinu EGFR ani počtem kopií genu EGFR a dobou přežití bez relapsu onemocnění. Změny v počtu kopií genu EGFR ani v expresi proteinu EGFR nesouvisí se studovanými klinicko-patologickými charakteristikami TNBC. K pochopení úlohy EGFR v etiopatogenezi a biologickém chování TNBC je třeba provést další rozsáhlejší studie, jejichž výsledkem by mohla být identifikace nemocných, kteří budou profitovat z anti-EGFR terapie.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 06:14

Další aplikace