EN

Leveé en masse v kybernetické éře

HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. Leveé en masse v kybernetické éře. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 53-60, 8 s. ISBN 978-80-210-7900-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Leveé en masse v kybernetické éře
Název anglicky Leveé en masse in Cyber Era
Autoři HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK.
Vydání Brno, DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část IV. Technický rozvoj a právo, od s. 53-60, 8 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7900-7
Klíčová slova česky Kybernetická válka; Masové odvody; Kyberprostor
Klíčová slova anglicky Cyberwar; Levée en masse; Cyberspace.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 6. 1. 2016 11:26.
Anotace
Masové odvody proběhly na základě dekretu ze dne 23. 8. 1793 a svoji patriotickou rétorikou a nevybíravým provedením se staly pojmem. Praktický dopad na válečné tažení byl nepopiratelný, ale dopad na společnost byl zrovna tak významný. Dal racionální základ občanským právům a způsobil dalekosáhlé změny ve společnost. Je otázkou, nakolik je koncept levée en masse aplikovatelný na dnešní informační společnost. Některé hypotetické kybernetické hrozby mají ničivý potenciál a masový “odvod” lidí schopných ovládat počítače by mohl nahradit tolik chybějící počet ve státní správě i jinde. Bude mít kybernetický levée en masse v informační společnosti stejný potenciál?
Anotace anglicky
Levée en masse was based on the decree of 23th August 1793 and became famous for its patriot rhetoric and its indiscriminate execution. Practical impact on warfare was undeniable, but its impact on the society was of similar importance. It gave rational basis for civil rights and caused long-term changes within the society. There is a question of whether the levée en masse concept is applicable to today’s information society. Some of the hypothetical cyber threats have major disruptive potential and mass “conscription” of people skilled in handling the computer could replace their lack in governmental structures and elsewhere. Can the cyber levée en masse have the same effect on the information society?
Návaznosti
MUNI/A/1320/2014, interní kód MUNázev: Právo a technologie III (Akronym: PAT III)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 11:31

Další aplikace