VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu
Autoři VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ.
Vydání 2. dotisk 1. vyd. Brno, 279 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6678-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 24. 11. 2015 14:28.
Anotace
Odborná publikace „Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu“ je dílem akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením Miroslavy Bartoňové a Marie Vítkové, kteří intenzivně řeší v letech 2013–2015 problematiku mezioborového výzkumného projektu MUNI/M/0012/2013 na téma Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace. V projektu je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém, který umožňuje řešitelům jeho komplexnější uchopení bez limitu oborovosti.
Anotace anglicky
The book Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools is the work of academics from Masaryk University managed by Miroslava Bartoňová and Marie Vítková. The academics are intensively addressing the issues covered in the interdisciplinary research project Inclusion in Schools as an Interdisciplinary Issue.Basis, Conditions and Strategies for Implementation during 2013–2015. The project is addressing the topic of inclusion as an interdisciplinary issue, which allows the researchers its comprehensive grasp without the limits of one field.
Návaznosti
MUNI/M/0012/2013, interní kód MUNázev: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 7. 2021 13:05