BRÁZDIL, Rudolf, Miroslav TRNKA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Jan BALEK, Lenka BARTOŠOVÁ, Ivan BIČÍK, Pavel CUDLÍN, Petr ČERMÁK, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Aleš FARDA, Martin HANEL, Jiří HLADÍK, Petr HLAVINKA, Bohumír JANSKÝ, Pavel JEŽÍK, Karel KLEM, Jan KOCUM, Tomáš KOLÁŘ, Oldřich KOTYZA, Tomáš KYNCL, Eliška KRKOŠKA LORENCOVÁ, Jaromír MACKŮ, Jiří MIKŠOVSKÝ, Martin MOŽNÝ, Radomír MUZIKÁŘ, Ivan NOVOTNÝ, Adam PÁRTL, Petr PAŘIL, Radek POKORNÝ, Michal RYBNÍČEK, Daniela SEMERÁDOVÁ, Eva SOUKALOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Petr ŠTĚPÁNEK, Přemysl ŠTYCH, Pavel TREML, Otmar URBAN, David VAČKÁŘ, Hubert VALÁŠEK, Adam VIZINA, Radek VLNAS, Jan VOPRAVIL, Pavel ZAHRADNÍČEK a Zdeněk ŽALUD. Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015. 400 s. Historie počasí a podnebí v českých zemích, svazek XI. ISBN 978-80-87902-11-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost
Název anglicky Drought in the Czech Lands: past, present and future
Autoři BRÁZDIL, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí), Miroslav TRNKA (203 Česká republika), Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ (203 Česká republika), Jan BALEK (203 Česká republika), Lenka BARTOŠOVÁ (203 Česká republika), Ivan BIČÍK (203 Česká republika), Pavel CUDLÍN (203 Česká republika), Petr ČERMÁK (203 Česká republika), Petr DOBROVOLNÝ (203 Česká republika, domácí), Martin DUBROVSKÝ (203 Česká republika), Aleš FARDA (203 Česká republika), Martin HANEL (203 Česká republika), Jiří HLADÍK (203 Česká republika), Petr HLAVINKA (203 Česká republika), Bohumír JANSKÝ (203 Česká republika), Pavel JEŽÍK (203 Česká republika), Karel KLEM (203 Česká republika), Jan KOCUM (203 Česká republika), Tomáš KOLÁŘ (203 Česká republika), Oldřich KOTYZA (203 Česká republika), Tomáš KYNCL (203 Česká republika), Eliška KRKOŠKA LORENCOVÁ (203 Česká republika), Jaromír MACKŮ (203 Česká republika), Jiří MIKŠOVSKÝ (203 Česká republika), Martin MOŽNÝ (203 Česká republika), Radomír MUZIKÁŘ (203 Česká republika), Ivan NOVOTNÝ (203 Česká republika), Adam PÁRTL (203 Česká republika), Petr PAŘIL (203 Česká republika), Radek POKORNÝ (203 Česká republika), Michal RYBNÍČEK (203 Česká republika), Daniela SEMERÁDOVÁ (203 Česká republika), Eva SOUKALOVÁ (203 Česká republika), Zdeněk STACHOŇ (203 Česká republika, domácí), Petr ŠTĚPÁNEK (203 Česká republika), Přemysl ŠTYCH (203 Česká republika), Pavel TREML (203 Česká republika), Otmar URBAN (203 Česká republika), David VAČKÁŘ (203 Česká republika), Hubert VALÁŠEK (203 Česká republika), Adam VIZINA (203 Česká republika), Radek VLNAS (203 Česká republika), Jan VOPRAVIL (203 Česká republika), Pavel ZAHRADNÍČEK (203 Česká republika) a Zdeněk ŽALUD (203 Česká republika).
Vydání Brno, 400 s. Historie počasí a podnebí v českých zemích, svazek XI, 2015.
Nakladatel Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00083600
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-87902-11-0
Klíčová slova česky sucho; indexy sucha; dokumentární údaje; půdní vlhkost; dendrochronologie dubu; variabilita sucha; dopady sucha; scénáře sucha; české země
Klíčová slova anglicky drought; drought indices; documentary data; soil moistuire; oak dendrochronology; drought variability; drought impacts; drought scenarios; Czech Lands
Štítky AKR, rivok
Změnil Změnila: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Změněno: 21. 5. 2017 09:55.
Anotace
Publikace prezentuje komplexní analýzu sucha v českých zemích v minulosti, současnosti a budoucnosti. Časová a prostorová variabilita sucha je analyzována jednak na základě indexů sucha vypočtených z teplotních, srážkových a hydrologických řad (přístrojové období), jednak podle dokumentárních pramenů (předpřístrojové období), dendrochonologie dubu a s přihlédnutím k metodám dálkové detekce sucha. Speciálně se analyzuje půdní vlhkost, hydrologické sucho, nejvýraznější suché epizody za posledních 500 let a v dlouhodobém kontextu se prezentuje chronologie sucha podle dokumentárních pramenů, indexů sucha a šířek letokruhů dubu. Rovněž jsou studovány synoptické příčiny sucha, vliv vybraných klimatotvorných faktorů na sucho a změny ve využití ploch se zřetelem k suchu v krajině. Samostatně jsou hodnoceny dopady sucha v zemědělství, lesnictví a ve vodním hospodářství. Prezentuji se scénáře sucha pro budoucí, antropogenně podmíněné klima se zřetelem na dopady a možnosti adaptace v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství.
Anotace anglicky
Publication presents a complex analysis of drought in the Czech Lands in past, present and tuture times. Temporal and spatial variability of drought is analysed based on drought indices calculated from temperature, precipitation and hydrological series (instrumental period) on the one hand and after documentary data (pre-instrumental period), oak dendrochronology and with respect to method of remote sensing on the other hand. Elaboration is oriented particularly on analysis of soil moisture, hydrological drought, the most remarkable drought episodes in the past 500 years and in the long-term context on drought chronology derived from documentary, instrumental and oak tree-ring data. Also synoptic causes of drought, climate forcing of drought and changes in land-use with respect to drought in landspace are studied. Separately drought impacts in agriculture, forestry and water management are evaluated. Finally, scenarious of drought in the future, anthropogenically influenced climate are presented with respect to impacts and adaption possibilities in agriculture, forestry and water management.
Návaznosti
CZ.1.07/2.3.00/20.0248, interní kód MUNázev: Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 01:41