BOHÁČOVÁ, Michaela. Název místní části – příspěvek k toponomastické terminologii. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, roč. 57, č. 1, s. 20-25. ISSN 1211-4413.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Název místní části – příspěvek k toponomastické terminologii
Název anglicky Minor settlement name (“název místní části”) – a contribution to the terminology of toponomastics
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, 1211-4413.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00089101
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky onomastika; toponomastická terminologie; pomístní jména; soupis pomístních jmen Moravy a Slezska
Klíčová slova anglicky onomastics; toponomastic terminology; minor settlement name; collection of Moravian and Silesian anoikonyms
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 4. 4. 2017 21:09.
Anotace
Článek se zamýšlí nad toponomastickým termínem „název místní části“. V současné době se v odborných toponomastických textech používá v odlišném významu, než v jakém je v terminologii slovanské onomastiky (1973) definován: místní část obce může být zastavěná i nezastavěná plocha v obci, objekt stojící samostatně, ale i uvnitř zástavby. Termín místní část nezná ani současný zákon o obcích. Je proto otázkou, zda by neměl být nahrazen jiným termínem a také nově definován.
Anotace anglicky
The article strives to reflect the toponomastic term “název místní části“ (minor settlement name). In scholarly toponomastic works, this term is currently used in a meaning different from the definition given in a work dealing with Slavonic onomastics (1973): minor settlement within a village can refer both to built-up and vacant areas in the village, to objects standing autonomously as well as inside the built-up area. The term minor settlement (“místní část”) is not event included in a current law on villages – therefore a question arises, whether this term should be replaced by another one and newly defined as well.
Návaznosti
MUNI/A/1165/2014, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2015
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 5. 2021 00:51