RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika ([Introduction to Logic: Classical Propositional Logic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 pp. ISBN 978-80-210-7790-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do logiky: klasická výroková logika
Name (in English) [Introduction to Logic: Classical Propositional Logic
Authors RACLAVSKÝ, Jiří.
Edition 1. vyd. Brno, 238 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7790-4
Keywords in English propositional logic; logical connectives; argument validity; entailment; deduction
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 17/9/2015 15:05.
Abstract
Kniha "Úvod do logiky: klasická výroková logika" je první částí vícedílného úvodu do logiky, jenž je zaměřen především na humanitní a společenskovědní publikum a další zájemce o logiku. Kromě důležitých poznatků o klasické výrokové logice jako takové je čtenář postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. V knize najde čtenář rovněž řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Abstract (in English)
The book "Introduction to Logic: Classical Propositional Logic" is the first part of an introduction to logic which is intended primarily for students in humanities and related subjects. The book presents not only the main information about propositional logic, whereas an accent is put on the notion of entailment. The reader is gradually introduced to techniques enabling investigation of semantic properties of formulas and methods of formal demonstration as well as their applications in the field of natural language. The book involves a number of practical examples; a great portion of them practise constructing negations, equivalents and checking arguments.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0216, interní kód MUName: Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (Acronym: logika-ramec-rozvoje)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 29/6/2022 20:38