SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol
Název anglicky Trends in the realization of children's physical activity in kindergartens and the first grades of primary schools
Autoři SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK.
Vydání 1. vyd. Brno, 96 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7877-2
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 23. 9. 2015 12:15.
Anotace
Publikace „Trendy v realizaci pohybové aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol“ je koncipována jako skripta pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol. Publikace obsahuje aktuální informace o východiscích, benefitech a trendech realizace různých pohybových aktivit ve školní a předškolní tělesné výchově. Různými pohybovými aktivitami mají autoři na mysli základy gymnastických disciplín, tanců, atletiky a úpolů. Skripta obsahuji také legislativní rámec bezpečného provozování pohybových aktivit na školách, moderní poznatky z teorie první pomoci i preventivní doporučení, kterými by se učitelé měli při plánovaní a realizaci pohybových aktivit řídit.
Anotace anglicky
The publication "Trends in the realization of children's physical activity in kindergartens and the first grades of primary schools" is designed as a textbook for teachers of primary and nursery schools. The publication contains updated information on the background, benefits, and trends in the implementation of various physical activities in the school and pre-school physical education. By various physical activities, the authors mean the basics of gymnastics, dance, martial arts and athletics. The textbook also contains a legislative framework for the safe implementation of physical activities in schools, the modern theory of the first aid and preventive recommendations, which should serve as a guide for teachers during the planning and implementation of physical activity.
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2020 12:40