LITZMAN, Jiří, Zita CHOVANCOVÁ, Vojtěch THON, Marcela VLKOVÁ, Vlastimil KRÁL a Tomáš FREIBERGER. Základy vyšetření v klinické imunologii. 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 71 s. ISBN 978-80-210-7853-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy vyšetření v klinické imunologii
Název anglicky Investigations in clinical immunology
Autoři LITZMAN, Jiří, Zita CHOVANCOVÁ, Vojtěch THON, Marcela VLKOVÁ, Vlastimil KRÁL a Tomáš FREIBERGER.
Vydání 2., přepr. vyd. Brno, 71 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7853-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 2. 3. 2021 11:43.
Anotace
Skripta seznamují posluchače lékařských fakult se základy laboratorní imunologické diagnostiky, aby budoucí absolventi lékařských fakult pochopili principy, výhody i limitace základních imunologických laboratorních diagnostických přístupů. Vzhledem k tomu, že valná většina absolventů LF nebude sama imunologické testy provádět, je důraz kladen zejména na interpretaci výsledků, které je možno uvedenými imunologickými vyšetřeními získat. Samostatná kapitola je věnována základům laboratorního i klinického alergologického vyšetření.
Anotace anglicky
The textbook is intended mainly for students of general medicine, but can be used in other study programs of faculty of medicine as well. It describes basic principles of laboratory methods used in clinical immunology. The interpetation value in medicine of described tests is included. Also a chapter describing clinical and laboratory investigations in allergy is included.
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 21:57