HÁJKOVÁ, Markéta, Marie KUMMEROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Porovnání vlivu paracetamolu a diklofenaku na vybrané růstové a biochemické parametry u Lemna minor. In Hnilička, František. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 (Sborník recenzovaných vědeckých prací). 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzitza v Praze, 2015. s. 162-165. ISBN 978-80-89408-23-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porovnání vlivu paracetamolu a diklofenaku na vybrané růstové a biochemické parametry u Lemna minor
Název česky Porovnání vlivu paracetamolu a diklofenaku na vybrané růstové a biochemické parametry u Lemna minor
Název anglicky Comparison of the influence of paracetamol and diclofenac on selected growth and biochemical parameters in Lemna minor
Autoři HÁJKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí), Marie KUMMEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Štěpán ZEZULKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 (Sborník recenzovaných vědeckých prací), od s. 162-165, 4 s. 2015.
Nakladatel Česká zemědělská univerzitza v Praze
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00084251
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-89408-23-8
Klíčová slova česky Lemna minor;paracetamol;diklofenak;fotosyntetické pigmenty;fluorescence chlorofylu;
Klíčová slova anglicky Lemna minor;paracetamol;diclofenac;photosynthetic pigments;chlorophyll fluorescence;
Změnil Změnila: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Změněno: 20. 9. 2017 10:33.
Anotace
Lemna minor;paracetamol;diklofenak;fotosyntetické pigmenty;fluorescence chlorofylu; Výsledky této studie prokázaly nevýznamný vliv paracetamolu a nízkých koncentrací diklofenaku (0,1 a 10 ug/l) na hmotnost sušiny okřehku menšího (Lemna minor). U rostlin se významně snížil obsah všech fotosyntetických pigmentů, a to již u nejnižší aplikované koncentrace obou léčiv (0,1 ug/l). Se zvyšujícím se zatížením prostředí diklofenakem (0,1; 10; 100 ug/l) docházelo u rostlin k významným změnám v hodnotách fluorescence chlorofylu (FV/FM, PhiII, NPQ, Rfd). Působení paracetamolu se odrazilo pouze na citlivějších hodnotách fluorescence chlorofylu (NPQ, Rfd), které indikují přítomnost stresoru.
Anotace anglicky
Results of this study proved a marginal effect of paracetamol and low concentrations (0.1 and 10 ug/L) of diclofenac to dry weight of duckweed (Lemna minor). The lowest applied concentrations of both drugs (0.1 ug/L) led in plants to a significant decrease in content of photosynthetic pigments. Increasing environmental loading of diclofenac (0.1; 10; 100 ug/L) led in plants to a significant changes in the values of monitored parameters of chlorophyll fluorescence (FV/FM, PhiII, NPQ, Rfd). Exposure to paracetamol was reflected only in the sensitive values of chlorophyll fluorescence (NPQ, Rfd), which indicate the presence of a stressor.
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2021 04:43