EN

Dnes migranti - zítra uprchlící?

JANKŮ, Linda, Eliška FLÍDROVÁ a Věra HONUSKOVÁ. Dnes migranti - zítra uprchlící? In Honusková Věra ; Flídrová Eliška ; Janků Linda. Dnes migranti - zítra uprchlící? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta., 2015. s. 173-178, 6 s. Studie z lidských práv č. 8. ISBN 978-80-87975-23-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dnes migranti - zítra uprchlící?
Název anglicky Today Migrants, Tomorrow Refugees?
Autoři JANKŮ, Linda (203 Česká republika, domácí), Eliška FLÍDROVÁ (203 Česká republika) a Věra HONUSKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Praha, Dnes migranti - zítra uprchlící? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu. od s. 173-178, 6 s. Studie z lidských práv č. 8, 2015.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00084499
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87975-23-7
Klíčová slova česky migranti; uprchlíci; mezinárodní právo
Klíčová slova anglicky migrants; refugees; international law
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 7. 3. 2016 15:21.
Anotace
Kapitola se zabývá problémem existence osob, které potřebují ochranu, ale nenaplňují definici uprchlíka, a vymezuje samotný termín „nepravý uprchlík“ a jeho význam. Dále se věnuje jednotlivým skupinám migrantů, které by bylo možné pod pojmem „nepraví“ uprchlíci zahrnout, a sice environmentálním uprchlíkům a válečným uprchlíkům. V druhé části se zaměřuje na otázku možnosti a rozsahu nepřímé ochrany „nepravých“ uprchlíků, a to především prostřednictvím Evropské úmluvy o lidských právech a na ni navázané judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), po níž následuje kritická reflexe a závěr.
Anotace anglicky
The text deals with the problem of existence of persons in need of protection falling outside the scope of the refugee definition and defines the term “improper refugee” and its meaning. It covers individual groups of migrants suitable for labeling as “improper refugees”. They include environmental refugees and war refugees. The next part focuses on the possibilities of indirect protection of “improper refugees” and its content, with a special focus on European Convention on Human Rights and the jurisprudence of the European Court of Human Rights, followed by a critical reflection and conclusion.
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 07:40

Další aplikace