LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice
Název anglicky Coercive Power Scenarios in Classes Taught by Student Teachers: The Case of Alice
Autoři LOJDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, domácí) a Josef LUKAS (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00081203
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky donucovací moc; kvalitativní výzkum; moc; studenti učitelství
Klíčová slova anglicky coercive power; power; qualitative research; student teachers
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 26. 10. 2016 16:19.
Anotace
Moc jako schopnost ovlivňovat postoje, hodnoty a jednání je základní charakteristikou vyučovacího procesu. Potřeba vyjednání mocenského uspořádání v procesu vyučování vyvstává zejména u začínajících učitelů a studentů na praxi, kteří mají oborové znalosti, ale potýkají s jejich předáváním v sociálním prostředí školní třídy. V tomto textu zkoumáme moc u studentů učitelství v průběhu jejich dlouhodobé praxe a zaměřujeme se na jednu z bází moci dle typologie Frenche a Ravena (1959) - na moc donucovací. Donucovací moc studenta učitelství vychází z potřeby žáků vyhnout se trestu nebo jeho hrozbě. Na základě kvalitativní analýzy přepisů nahrávek z výuky studentky Alice identifikujeme čtyři typy donucovací moci. Tyto typy donucovací moci jsou uspořádány do určitých struktur, které nazýváme scénáři. Popisujeme dva protichůdné scénáře – scénář gradace donucovací moci a scénář rezignace na donucovací moc a diskutujeme jejich důsledky pro vytvoření konstruktivního klimatu školní třídy.
Anotace anglicky
Power as the ability of a person to influence opinions, values, and behaviour of others is main characteristic of educational process. Power relations negotiation is urgent especially for student teachers who know the necessary information of their chosen subjects, but do not know how to meet the conditions of establishing of power relationships in the classroom. We research student teachers during their long-term practice and focus on one of the power bases from French and Raven (1959) typology – coercive power. Coercive power is a student teacher´s ability to influence others’ behavior by punishing them or by creating a perceived threat to do so. Qualitative analysis of videorecordings form classess taught by student teacher Alice reveals typology of coercive power. Types of coercive power are identified in structures defined as scenarios. According to intensity of coercive power usage, we describe strengthening power scenario and weakening power scenario. Subsequently, consequences of different power scenarios are discussed in relation to creating constructive learning environment.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2020 11:33