SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy matematické kartografie
Název anglicky Basics of mathematical cartography
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN.
Vydání 1. vyd. Brno, 66 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7942-7
Klíčová slova česky matematická kartografie, kartografické zobrazení, souřadnicové soustavy, zkreslení, eliminace zkreslení
Klíčová slova anglicky mathematical cartography, cartographic portrayals, coordinate systems, distortions, elimination of distortion
Změnil Změnila: Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS., učo 31279. Změněno: 10. 3. 2016 09:17.
Anotace
Tato skripta obsahují základní informace o matematické kartografii, které by měl znát každý, kdo se zabývá problematikou kartografie či geoinformatiky. Skripta jsou rozdělena celkově do šesti kapitol. Po první úvodní kapitole následuje oddíl zabývající se tvary a rozměry Země. Další část se zabývá velmi důležitým tématem, a sice zkreslením. Čtvrtá kapitola nabízí klasifikaci zobrazení a jejich základní charakteristiky. Předposlední část se zabývá zobrazením map velkých a středních měřítek v České republice. Poslední kapitola pojednává o možnostech eliminace vlivu zkreslení při práci s mapou.
Anotace anglicky
This studying material provides basic information about mathematical cartography, which everybody who is interested at cartography whether geoinformatics should know. This work is divided into six chapters. After the first introductory chapter there is a part, which deals with the shape and dimensions of the Earth. Following chapter is very important because it deals with distortions. The fourth chapter offers classification of portrayals and theirs basic characteristics. Penultimate chapter deals with portrayals of large and medium scale which are used in the Czech Republic. The last chapter talks about options to eliminate distorting effects during work with maps.
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2021 21:24