PAŘIL, Petr, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ, Libuše OPATŘILOVÁ, Lenka ŠIKULOVÁ a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ. Metodika retrospektivní bioindikace epizod vyschnutí toků na základě analýzy makrozoobentosu. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika retrospektivní bioindikace epizod vyschnutí toků na základě analýzy makrozoobentosu
Název anglicky Method for retrospective bioindication of stream drying up episodes based on macrozoobenthos analysis
Autoři PAŘIL, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Vít SYROVÁTKA (203 Česká republika, domácí), Světlana ZAHRÁDKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal STRAKA (203 Česká republika, domácí), Marek POLÁŠEK (203 Česká republika, domácí), Denisa NĚMEJCOVÁ (203 Česká republika), Libuše OPATŘILOVÁ (203 Česká republika), Lenka ŠIKULOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00089212
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky bioindikace; vodní tok; vysychání; vodní bezobratlí; metoda
Klíčová slova anglicky bioindication; stream; drying up; aquatic macroinvertebrates; method
Technické parametry Předpokládané využití těmito subjekty: OOV MŽP, ČHMÚ, další podniky Povodí s.p.; Smlouva o využití metodiky uzavřena s Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, dne 18.11.2015
Štítky AKR
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Petr Pařil, Ph.D., učo 70751. Změněno: 23. 3. 2018 13:58.
Anotace
Metodika umožňuje retrospektivně indikovat epizody vyschnutí toků na základě analýzy taxonomického a funkčního složení vzorků makrozoobentosu (vodní bezobratlí), který je využíván pro hodnocení ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů tekoucích vod. Metodika je využitelná pro bioindikaci vyschnutí toků 1. až 4. řádu dle Strahlera, při kterém dojde k přerušení kontinuity toku na povrchu dna. Zahrnuje výpočet biologických metrik vztažených k trvání vyschnutí koryta a délce zasaženého úseku, které umožní vyhodnotit rozsah postižení toku suchem v období předchozí vegetační sezóny. Metodika je také vhodná pro hodnocení úspěšnosti opatření směřujících k omezení negativních dopadů sucha na vodní toky. Jedná se o zcela nový přístup, jelikož podobná metodika dosud v ČR ani v Evropě používána nebyla.
Anotace anglicky
The method enables retrospective bioindication of dry episodes in stream history based on the analysis of taxonomical and functional composition of aquatic macroinvertebrate samples (macrozoobenthos), which are used for the assessment of ecological status/potential of water bodies in running waters. The method is applicable for bioindication of drying up of water courses from the 1st to the 4th Strahler order, during which the continuity of flow on the streambed surface was interrupted. The method comprises the calculation of biological metrics related to the drought duration and to the spatial extent of affected stretch, which enables to asses the magnitude of stream impairment by drought during the preceding vegetation season. The method is suitable for efficient evaluation of measures aimed at reduction of negative impacts of drought on water courses. This approach is quite novel since comparable method was not employed in the Czech Republic or even in Europe yet.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 09:59