LOJDOVÁ, Kateřina. Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 5, s. 649-670. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-649.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole
Název anglicky Hidden curriculum, lived stories. Student teachers’ narratives about school
Autoři LOJDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s. 2015, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00081349
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-5-649
Klíčová slova česky biografie; narativní analýza; skryté kurikulum; studenti učitelství
Klíčová slova anglicky biography; hidden curriculum; narrative analysis; student teachers
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 26. 10. 2016 16:20.
Anotace
Empirická studie je věnována skrytému kurikulu v příbězích o zkušenostech studentů učitelství se školou. Výsledkem narativní analýzy 88 studentských vyprávění je identifikace dvou typů skrytého kurikula. Kritériem pro typologii je to, zda se skryté kurikulum utváří mezi aktéry na různých sociálních pozicích ve škole, mezi kterými je hierarchický vztah, nebo mezi aktéry na stejných sociálních pozicích ve škole, mezi kterými je vztah nehierarchický. První typ je označen jako vertikální skryté kurikulum a utváří se mezi aktéry na odlišných sociálních pozicích ve škole, tedy nejčastěji mezi učiteli a žáky. Vertikální skryté kurikulum odhaluje konflikty mezi žáky a školou, které se objevují zejména v hodnotové rovině, dále pak rituály, kterými škola hodnoty prosazuje, s tím související podobu moci školy a rezistence žáků vůči této moci. V neposlední řadě je součástí vertikálního skrytého kurikula také bezmoc školy, a to v situacích, kdy mají žáci ve škole mocenskou převahu. Druhý typ skrytého kurikula je označen jako horizontální skryté kurikulum a vztahuje se k aktérům na stejných sociálních pozicích, tedy k žákovskému kolektivu. Opět se týká zejména hodnot, které se žáci ve škole učí, tentokrát však ve třídním kolektivu. Dochází zde k vzájemnému vyjednávání identit žáků. V neposlední řadě je zachyceno, jak do žákovských vztahů zasahují učitelé, kteří tak proměňují obsah horizontálního skrytého kurikula. Závěrem je diskutován význam zkušeností ze skrytého kurikula v průběhu povinné školní docházky pro budoucí učitele.
Anotace anglicky
This empirical study focuses on hidden curriculum in narratives of 88 student teachers about their previous school experience. The narrative analysis showed two types of hidden curriculum: vertical and horizontal. Presented typology is based on classification of social position among actors sharing hidden curriculum. Vertical hidden curriculum is connected with actors on different social positions in school, e. g. teachers and pupils. It consists of value conflict between pupils and school, rituals to reproduce values in school, power of school, pupils resistance, powerlessness of school. Horizontal hidden curriculum refers to actors in the same social position, i. e. pupils. It is connected with values as well, but these values are shared among pupils. Pupils identity is negotiated within horizontal hidden curriculum. This part also describes teacher’s intervention in relationship structure of the classroom. Towards the end of the paper we discuss the importance of these experiences for future teachers.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2020 12:15