STEHLÍKOVÁ, Dana. Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií. In Pořízková, Kateřina; Švanda, Libor. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 50-61. ISBN 978-80-210-7789-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií
Název anglicky Vincent of Beauvais as a Guide through the Medieval Medical Terminology
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Latinitas medica, od s. 50-61, 12 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00085396
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7789-8
Klíčová slova česky středověké encyklopedie; Vincenc z Beauvais; středověká lékařská terminologie
Klíčová slova anglicky medieval encyclopedias; Vincent of Beauvais; medieval medical terminology
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 2. 2016 11:43.
Anotace
Příspěvek představuje největší středověkou encyklopedii Speculum maius dominikána Vincence z Beauvais, dokončenou v 50. letech 13. století. Dva díly této encyklopedie mohou být velmi užitečné dnešním filologům, kteří studují středověké lékařské texty – Speculum naturale a Speculum doctrinale. Oba díly obsahují dohromady přes dvacet knih věnovaných fyziologii, farmakologii, dietetice, chirurgii či patologii, a mohou tak na jednom místě nabídnout rychlé poučení o všech těchto oblastech středověké medicíny. Autorka příspěvku ukazuje na příkladu jedné z těchto oblastí – tzv. materia medica, že Vincenc pro svoje dílo čerpal citáty ze všech důležitých odborných farmakologických spisů, které byly v jeho době známy. Díky jeho způsobu práce s prameny (juxtapozice odlišných, až protichůdných názorů, osobní komentáře autora) jsou obě Specula cennou pomůckou jak pro všeobecný přehled o středověkém lékařství, tak pro pochopení tehdejší terminologie.
Anotace anglicky
The paper introduces the most extensive medieval encyclopaedia called Speculum maius completed by Vincent of Beauvais in the 50s of the 13th century. The two parts of this encyclopaedia are especially helpful to modern philologists studying medieval medical texts – Speculum naturale and Speculum doctrinale. Both contain altogether over 20 books dedicated to physiology, pharmacology, dietetics, surgery and pathology; thus, they offer quick instructions regarding all these fields in one place. The author of the paper, with the example of one of these fields – so called materia medica, demonstrates that Vincent drew from all important professional pharmacological sources known in his times. Thanks to his work with the sources (juxtaposition of different, even contradictory opinions, auctorial commentary), his Specula present a valuable source for all those who want to gain general knowledge not only of medieval medicine, but also of contemporary medical terminology.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 16:55