STEHLÍKOVÁ, Dana. Opus apertum Křišťana z Prachatic. In Radimská, Jitka. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. s. 229-243. ISBN 978-80-7394-542-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Opus apertum Křišťana z Prachatic
Název anglicky Opus apertum by Cristannus of Prachatice
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání České Budějovice, K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času, od s. 229-243, 15 s. 2015.
Nakladatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00081355
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7394-542-8
Klíčová slova česky Křišťan z Prachatic; středověké herbáře; didaktická poezie; Regimen scholae Salernitanae
Klíčová slova anglicky Cristannus of Prachatice; the medieval herbaria; didactic poetry; Regimen scholae Salernitanae
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 21. 2. 2016 14:08.
Anotace
Latinský Herbarius významného učence přelomu 14. a 15. století Křišťana z Prachatic († 1439) je prozatím znám v 18 rukopisech, napsaných v době od konce 14. do 60. let 15. století. Obsahuje asi 350 krátkých hesel, které shrnují léčivé účinky rostlin a také několika léčiv z říše živočišné a nerostné. Původní Herbář se postupně proměňoval a u jednotlivých opisů tak můžeme sledovat, jaké byly zájmy, preference a potřeby jednotlivých uživatelů herbáře. Příspěvek se zaměřuje na tři rukopisy (Národní knihovna ČR, Praha, I F 35 a XI C 2 a rukopis z Archivu Pražského hradu, Praha, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, M XI), obsahujících kromě prozaických hesel přes 70 mnemotechnických veršů, které byly jednorázově vloženy do dnes již nedochované společné předlohy těchto rukopisů. Autorka určuje prameny těchto veršů (tzv. Regimen salernské školy a sbírka Macer Floridus), popisuje způsob jejich začlenění do textu a na základě jejich kolace se pokouší určit vztahy mezi uvedenými rukopisy. Tyto jednorázově vložené verše inspirovaly pozdější opisovače ke vkládání dalších veršů, které jsou obsaženy vždy pouze v jednom z dochovaných rukopisů.
Anotace anglicky
Latin Herbarius written by Christian of Prachatice († 1439), the important scholar of the turn of the 14th and the 15th centuries, is today preserved in 18 manuscripts written from the end of the 14th century to the 60s of the 15th century. It contains about 350 short entries, which summarise healing powers of plants and also of some medicines from the animal and mineral kingdoms. The original Herbal gradually changed and thus, based on the particular transcriptions, we can examine what interests, preferences and needs the individual users of the herbal had. The paper focuses on the three manuscripts (the National Library of the Czech Republic, Prague, I F 35 and XI C 2 and the manuscript from the Archive of the Prague Castle, Prague, the Library of the Metropolitan Chapter of St. Vitus, M XI) containing, besides prose entries, over 70 mnemonic verses which were all at once inserted into a not preserved model common to all these manuscripts. The author determines the sources of these verses (so called Regimen sanitatis Salernitanum and the collection Macer Floridus), describes the way of their incorporation into the text and tries to determine the relations among the aforesaid manuscripts on the ground of their collation. The inserted verses inspired later scribes to add further extra verses, while these were usually present only in one of the extant manuscripts.
Návaznosti
GA14-06134S, projekt VaVNázev: Latinský Herbář Křišťana z Prachatic
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 15:58