STEHLÍKOVÁ, Dana. De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti. Řazení lemmat v latinském Herbáři Křišťana z Prachatic. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 155-180. ISSN 1803-7429.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti. Řazení lemmat v latinském Herbáři Křišťana z Prachatic
Název anglicky De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti. Ordering of lemmas in Latin herbarium by Christian of Prachatice
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-7429.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00081356
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Křišťan z Prachatic; středověké herbáře; středověké rukopiys; středověké lékařství
Klíčová slova anglicky Christian of Prachatice; mediaeval herbaria; mediaeval manuscripts; mediaeval medicine
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 21. 2. 2016 14:59.
Anotace
Příspěvek představuje 14 nedávno nalezených rukopisů s latinským, abecedně řazeným Herbářem pražského mistra Křišťana z Prachatic († 1439), který nyní známe v celkem 18 středověkých kopiích. Poté se pojednává jak o základním textu druhé redakce (doložené 16 rukopisy) a způsobu jeho abecedního řazení, tak i o změnách a doplňcích na úrovni lemmat, které tato redakce v průběhu písemné tradice zaznamenala. Autorka se snaží zjistit, do jaké míry mohou nově dodaná lemmata i odlišnosti v řazení původních lemmat pomoci objasnit vzájemné vztahy mezi dochovanými rukopisy.
Anotace anglicky
The paper presents 14 recently discovered manuscripts with Latin Herbarium by Prague master Christian of Prachatice († 1439) arranged in alphabetical order, which makes the total of 18 known mediaeval copies. Afterwards the principal text of the second redaction (containing 16 preserved manuscripts) and the manner of its alphabetical ordering are discussed as well as the changes and additions at the lemma level, which were recorded in this redaction along the written tradition. The author aims to find out to what extent the newly added lemmas and the differences in ordering may help clarify relationships between the preserved manuscripts.
Návaznosti
GA14-06134S, projekt VaVNázev: Latinský Herbář Křišťana z Prachatic
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 17:39