ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století)
Název anglicky The Slavonic Literatures and Languages Embraced by Politics (the 20th Century)
Autoři ŠAUR, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Michal PRZYBYLSKI (203 Česká republika, domácí), Ivo POSPÍŠIL (203 Česká republika, domácí), Pavel PILCH (203 Česká republika, domácí), Eliška GUNIŠOVÁ (703 Slovensko, domácí), Jaroslava SMEJKALOVÁ (703 Slovensko, domácí), Lenka PAUČOVÁ (703 Slovensko, domácí), Kateřina KOLÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí), Nela MARTINKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Anton Nikolajevič SOMOV (643 Rusko, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 166 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00085494
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8068-3
Klíčová slova česky slovanské literatury; slovanské jazyky; politika; 20. století
Klíčová slova anglicky Slavonic Literatures; Slavonic Languages; Politics; 20th Century
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 11. 3. 2016 19:11.
Anotace
Politika je neodmyslitelnou součástí moderní společnosti a v různé míře zasahuje do všech oblastí lidského konání. Výjimkou není ani literatura či jazyk. Z toho vychází zaměření předkládané knihy, jejímiž autory jsou převáženě doktorandi Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří zde prezentují výsledky svého výzkumu. Kniha přináší deset kapitol, v nichž je formou sond mapována interakce politiky a literatury a jazyka ve slovanském prostředí. Publikace si neklade za cíl být vyčerpávajícími dějinami slovanských literatur ve 20. století, či zachycením komplexní jazykové situace. Naopak to, jak se politika odráží v literatuře či jazyce je ukazováno na vybraných konkrétních příkladech.
Anotace anglicky
Politics is an inseparable part of modern society and to a various extent it is involved in all areas of human activities. Literature or language is no exception. The focus of the presented book the authors of which are mainly postgraduate students of the Department of Slavonic Studies at the Faculty of Arts of Masaryk who present here the results of their research is based on this very fact. The book contains ten chapters where interaction between politics, literature and language in Slavonic environment is mapped in the form of probes. The aim of the book is not to bring the comprehensive history of Slavonic literatures in the 20th century or to show the complex language situation; on the contrary, the way politics is reflected in literature or language is presented on selected specific examples.
Návaznosti
MUNI/A/1125/2014, interní kód MUNázev: Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu
Investor: Masarykova univerzita, Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 6. 2024 14:01