HORÁKOVÁ, Jana, Adam FRANC, Martina IVIČIČ a Alina MATĚJOVÁ. #Mendel 2.0. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název #Mendel 2.0
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Adam FRANC (203 Česká republika, domácí), Martina IVIČIČ (703 Slovensko, domácí) a Alina MATĚJOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00089248
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Gregor Johann Mendel; genetika; bioart; estetika digitálních médií
Klíčová slova anglicky Gregor Johann Mendel; genetics; bioart; digital media aesthetics
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 4. 4. 2017 13:58.
Anotace
On the occasion of the 150th anniversary of the G. j. Mendel scientific heritage, that significantly influenced genetics and evolutionary biology, we have organised a series of lectures given by leading international scientists, curators and artists from the fields of new media art and Bio Art particularly called #Mendel 2.0. The Lecture series aimed at to provide examples of the development of Mendel’s scientific discoveries abstracted from observation of nature, in a seemingly distant discipline to natural sciences - in artistic strategies, aesthetic preferences and theoretical concepts applied in digital art and new media art in general.
Anotace česky
U příležitosti 150. výročí vědeckého odkazu G. J. Mendela, který zásadním způsobem ovlivnil vědní obory genetiku a evoluční biologii, jsme připravili sérii přednášek předních zahraničních vědců, kurátorů a umělců z oblasti umění nových umění a především Bio Artu nazvanou #Mendel 2.0, která měla za cíl poukázat na příklady rozvíjení jeho vědeckých poznatků, abstrahovaných z pozorování živé přírody, v oblasti jen zdánlivě vzdálené přírodním vědám – v uměleckých strategiích, estetických preferencích a teoretických koncepcích uplatňovaných v digitálním umění a umění nových médií obecně.
Návaznosti
MUNI/A/1179/2014, interní kód MUNázev: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II.
Investor: Masarykova univerzita, Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2024 21:27