SLOVÁK, Petr, Petr HOLUB a Pavel TROUBIL. Videokonferenční prostředí pro komunikaci vzdálených skupin a způsob komunikace vzdálených skupin v systému videokonferenčního prostředí. 2015. Patent. Číslo: 305294. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha, ČR. Název vlastníka: Masarykova Univerzita & CESNET. Datum registrace: 3. 6. 2009. Datum přijetí: 10. 6. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Videokonferenční prostředí pro komunikaci vzdálených skupin a způsob komunikace vzdálených skupin v systému videokonferenčního prostředí
Název česky Videokonferenční prostředí pro komunikaci vzdálených skupin a způsob komunikace vzdálených skupin v systému videokonferenčního prostředí
Název anglicky Videoconferencing Environment for Remote Group Collaboration and Communication Mode of Remote Groups in a Videoconferencnig System Environment
Autoři SLOVÁK, Petr (203 Česká republika, domácí), Petr HOLUB (203 Česká republika, garant, domácí) a Pavel TROUBIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Číslo: 305294, Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví, Místo vydání: Praha, ČR, Název vlastníka: Masarykova Univerzita & CESNET, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14610/15:00085959
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova česky videokonferenční prostředí; komunikace skupin; kamera; vícekamerový systém; umístění kamer
Klíčová slova anglicky videoconferencing environment; group communication; camera; multi-camera system; posititons of cameras
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Změněno: 7. 4. 2016 12:49.
Anotace
Systém videokonferenčního prostředí pro komunikaci vzdálených skupin zahrnuje skupinovou kameru (1), skupinový mikrofon. reproduktor (6). vizualizační účastnický displej (5) a zaměřovací účastnickou kameru (3). Na vizualizačním účastnickém displeji (5) je umístěno okno (7) pro zobrazení streamu ze skupinových kamer (1) z ostatních místností a okno (9) pro zobrazení streamu účastníka (4) ve větším rozlišení. Systém dále zahrnuje boční účastnickou kameru (2). Na vizualizačním účastnickém displeji (5) je dále umístěno okno (8) pro zobrazení streamu ze zaměřovacích kamer (3) nebo bočních kamer (2) ostatních účastníků (4). Okno (9) pro zobrazení streamu účastníka (4) o větším rozlišení je uspořádáno při horním okraji vizualizačního účastnického displeje (5) a zaměřovací účastnická kamera (3), která je na vizualizačním účastnickém displeji (5) upevněna, je umístěna přímo nad středem tohoto okna (9). Předmětem vynálezu je dále způsob zobrazením účastníka videokonference na účastnickém displeji (5).
Anotace anglicky
The system of video conference environment for communication of remote groups, according to the present invention, comprises a group camera (1), a group microphone, a loudspeaker (6), a visualization subscriber display (5) and directional subscriber camera (3). A window (7) for displaying stream of group cameras (1) of other rooms and window (9) for displaying a subscriber (4) stream in greater resolution are situated on the visualization subscriber display (5). The system further comprises a side subscriber camera (2). A window (8) for displaying stream of the directional subscriber cameras (3) or the side cameras (2) of other subscribers (4) is also disposed on the visualization subscriber display (5). The window (9) for displaying a subscriber (4) stream in greater resolution is arranged close to the upper edge of the visualization subscriber display (5) and the directional subscriber camera (3), which is fastened on the visualization subscriber display (5), is situated directly above the center of that window (9). The invention also discloses a method of displaying a subscriber of the video conference on the visualization subscriber display (5).
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2020 20:21