REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA a Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu. první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 s. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projektový management ve sportu
Název anglicky Project Management in Sports
Autoři REKTOŘÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí), Petr PIROŽEK (203 Česká republika, domácí), Jana NOVÁ (703 Slovensko, domácí), David PÓČ (203 Česká republika, domácí), Darek VÍT (203 Česká republika, domácí), Tereza GÁLLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Daniel HRBOLKA (203 Česká republika, domácí), Kateřina ŠMAJZROVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr KOTYZA (203 Česká republika, domácí) a Pavel MRNUŠTÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Masarykova Univerzita Brno, 180 s. 1.Edice, 2015.
Nakladatel MUNI PRESS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14510/15:00086289
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-7995-3
Klíčová slova česky projektový management, sport, sportovní organizace , teorie projektového managementu
Klíčová slova anglicky Project Management;Sport; Sports Organizations; Theory of Project Management
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 27. 4. 2016 17:30.
Anotace
Kniha vychází z aktuálních potřeb managementu sportu, ve kterém se stále více uplatňuje projektový management jako jeden z důležitých nástrojů řízení. Je využíván především na přípravu, průběh a vyhodnocování sportovních tuzemských i nadnárodních projektů. S tím souvisí zpracování projektových záměrů jako nezbytných podkladů k získání finančních prostředků na jejich realizaci od územních samosprávných celků, centrálních institucí státní správy a evropských strukturálních fondů. Kniha vedoucí k dosažení těchto cílů obsahuje jak teoretická východiska, tak podrobný přehled využití všech nástrojů projektového managementu ve sportovně orientovaných záměrech, charakteristiku sportovních organizací jako zpracovatelů a příjemců projektů, a s tím související problematiku veřejných projektů, veřejných zakázek a investic. Pro názornost využití projektového managementu v praxi je text doplněn o případové studie.
Anotace anglicky
The book is based on the actual needs of Sport Management, which is increasingly applying project management as an important management tool. Project Management is mainly used for the preparation, execution and evaluation of national and transnational projects in sports context. This is connected with the need for elaboration of project plans, such as the necessary documents for obtaining funds from local governments, central government institutions and the European Structural Funds, for their implementation. Therefore this Textbook provides the necessary information for achieving these objectives and includes both theoretical background and a detailed overview with regard to the utilization of project management tools in sport-oriented intentions which is followed by the characteristics of sporting organizations, such as processors and the beneficiaries of projects and the related issues of public projects, public procurement and investment. To illustrate the use of project management in practice, the text is complemented by the case studies
Návaznosti
ROZV/20/FSpS/04/2015, interní kód MUNázev: Posilování projektově orientované výuky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy
VytisknoutZobrazeno: 5. 4. 2020 01:56