VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects. International journal of transport economics, Pisa: Fabrizio Serra editore, 2015, roč. 42, č. 4, s. 507-528. ISSN 0391-8440.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects
Název česky Regionální hodnocení účelnosti projektů dopravní infrastruktury
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) a Vilém PAŘIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání International journal of transport economics, Pisa, Fabrizio Serra editore, 2015, 0391-8440.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW International Journal of Transport Economics
Impakt faktor Impact factor: 0.500
Kód RIV RIV/00216224:14560/15:00086380
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
UT WoS 000370304300005
Klíčová slova česky doprava - investice - účelnost - posouzení - regionální rozovj
Klíčová slova anglicky transport - investment - effectiveness - assessment - regional development-
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Vilém Pařil, Ph.D., učo 76412. Změněno: 22. 3. 2017 08:40.
Anotace
The evaluation of investment projects is definitely one of the most important methods for resolving the complex problems of optimal allocation of public resources. In this context, the paper presents an innovative approach to the assessment of the effectiveness of road construction and improvement projects, based on a set of strategically oriented criteria: relevance, usefulness, integration, stimulation and sustainability. The quality of the developed assessment method was verified through the example of planned highway construction projects (eight projects) and of regional road improvement projects (eleven projects) in the Czech Republic. On the basis of the synthesis of the obtained results, we have drawn up rankings showing the effectiveness of individual projects. It can be stated that the first group of projects focus on crucial impacts on regional development and the second group of projects deal with their impacts on residential and natural environments. The application of the assessment method can thus be considered a useful means for decision-making on investment priorities for the development of road infrastructure.
Anotace česky
Kvalitní silniční síť patří mezi základní faktory společenského rozvoje a tomu odpovídá i závažnost otázky plánování příslušných investic. Tento proces je komplikován řadou nedořešených problémů spojených s hodnocením účelnosti a efektivnosti veřejných investičních projektů. Příspěvek představuje originální metodu multikriteriálního posuzování účelnosti projektů výstavby a rovněž (v tomto směru obvykle opomíjených) projektů rekonstrukce silničních komunikací vycházející z kompaktního souboru strategicky orientovaných kritérií relevance, užitečnosti, integrace, stimulace a udržitelnosti. Její vypovídací schopnost byla verifikována na dvou případových studiích zaměřených na projekty výstavby dálnic a rychlostních silnic (8 projektů) resp. rekonstrukce regionálních silnic (11 projektů) v České republice. V tomto kontextu jsou interpretovány specifika jednotlivých kritérií (s důrazem na inovativní přístupy týkající se např. výpočtu „zpomalovacího“ efektu generovaného špatným stavem vozovek či hodnocení potenciálních dopadů plánovaných investic na regionální kvalitu podnikatelského prostředí) a rovněž výsledky jejich aplikace. Navazující syntéza pak umožnila stanovit významové pořadí projektů, akcentující v případě dálnic a rychlostních silnic vazby na regionální rozvoj a v případě silnic regionálního významu vazby na životní prostředí. Vytvořenou metodu tak lze považovat za užitečný nástroj pro racionální rozhodování o investičních prioritách rozvoje silniční infrastruktury.
Návaznosti
MUNI/A/1197/2014, interní kód MUNázev: Hodnocení účelnosti rozvojových projektů - praktická aplikace a konceptualizace dosažených výseldků
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2019 03:41