KRATOCHVÍL, Vladimír. Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit? In Kalvodová, Věra, Hrušáková Milana. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 20-27. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit?
Název česky Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit?
Název anglicky Paradoxes one selected basic principles of proving in criminal process and how is treatment with them?
Autoři KRATOCHVÍL, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, od s. 20-27, 8 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 539, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086419
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8072-0
Klíčová slova česky základní zásady trestního práva procesního; základní zásady dokazování; zásada rychlého trestního procesu; zásada „objektivní pravdy“; kolize základních zásad, legitimita a legalita v trestním právu procesním, princip vyvažování
Klíčová slova anglicky basic principles of criminal process law; basic principles of proving; the speedy criminal process principle; the „objective truth“ principle; collision of the basic principles; legitimacy and legality in criminal process law; equalization principle
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 3. 2016 09:55.
Anotace
Text kapitoly se pokouší ujasnit problém kolize některých vybraných základních zásad trestního práva procesního, jmenovitě zásady rychlého trestního procesu a zásady „objektivní pravdy“, mající paradoxní dopady. Komentuje dosavadní stav, tzn. teoretický, jakož i trestní praxi. Upozorňuje na potřebu respektovat obě vybrané zásady trestního řízení v praxi orgánů činných v trestním řízení, a to i za situace jejich kolize. Závěr: tato paradoxní kolize musí být řešena ve formě aplikace zásady (účelné) rychlosti trestního řízení v rámci zásady zákonnosti trestního řízení.
Anotace anglicky
This text is trying for clarity to collision of the selected basic principles of criminal process law, namely of the speedy criminal process principle and of the „objective truth“ principle, with paradoxical impacts. Article comments present situation, it means theoretical and criminal practice too. Contribution points out the necesity to respect this selected principles of criminal process law in the practice of judiciary and prosecuting authorities, and in the case of its coillision. Conclusion: this paradoxical collision must be equalized in the form to aplication of (purposefulness) speedy criminal process principle within of legality principle.
Návaznosti
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií III (Akronym: PVM III)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kalvodova_Dokazovani.pdf   Verze souboru Georgala, P. 7. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Vloženo
Po 7. 3. 2016 09:28, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Kalvodova_Dokazovani.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,7 MB
Hash md5
8f0408b917bbb44639b70a2f15a1e3c0
Vloženo
Po 7. 3. 2016 09:28

Kalvodova_Dokazovani.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1333978/Kalvodova_Dokazovani.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
18c6721ac789390cb35925d666a03b99
Vloženo
Po 7. 3. 2016 09:30
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 10. 2022 17:07