DOBROVOLNÁ, Eva. § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech (§ 354-§358 of the Civil Procedure Code). In Petr Lavický a kol. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer, 2015. p. 224-234. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech
Name in Czech § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech)
Name (in English) § 354-§358 of the Civil Procedure Code
Authors DOBROVOLNÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. p. 224-234, 11 pp. Praktický komentář, 2015.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086449
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-988-5
Keywords (in Czech) soudcovské zástavní právo; občanský soudní řád; výkon rozhodnutí
Keywords in English judicial lien; Civil Procedure Code; execution law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4/3/2016 12:19.
Abstract
Kapitola v knize je prakticky zaměřeným komentářem k výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva (§§ 354-358 OSŘ).
Abstract (in English)
A practical commentary to the Civil Procedure Code. The text is concerned on the constitution of the judicial lien (§ 354 to § 358 of the Civil Procedure Code).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Civilniproces.pdf   File version Georgala, P. 4/3/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334155/Civilniproces.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334155/Civilniproces.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1334155/Civilniproces.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334155/Civilniproces.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 4/3/2016 12:19, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Civilniproces.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334155/Civilniproces.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334155/Civilniproces.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
218,9 KB
Hash md5
c97f7bccf56b5a395fc62c4aaf17505d
Uploaded/Created
Fri 4/3/2016 12:19

Civilniproces.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334155/Civilniproces.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334155/Civilniproces.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,8 KB
Hash md5
81b43e9d5c2c5fcce67447d322145e3c
Uploaded/Created
Fri 4/3/2016 12:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/3/2023 00:29