PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities
Název česky Sociální inkluze osob s mentálním postižením
Autoři PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 217 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7726-3
Klíčová slova česky sociální inkluze; osoby s mentálním postižením; lidská práva; ICF; individuální doprovod; bariéry; medicínský doprovod; profesní příprava; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; pracovní uplatnění; zaměstnanost; sociální služby; bydlení; volný čas
Klíčová slova anglicky social inclusion; people intellectual disabilities; human rights; ICF; personal guidance; barriers; medical treatment; professional training; pupil with special educational needs; working possibilities; employment; social service; living; free time
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 5. 2. 2016 15:30.
Anotace
The book has been published as a part of the interdisciplinary research project MUNI/M/0012/2013 „Inclusion in Schools as an Interdisciplinary Issue. Bases, Conditions and Strategies for Implementation“ with financial support of Institutional Development Plan of PdF MU. Successful inclusion depends on the quality of living, equal rights to education, humanisation in schools. School inclusion is gradually transformed into social inclusion by inclusion of people with mental handicap into the everyday life of the society, working possibilities, independent living and free time activities. In the research text are implemented research results of participating authors.
Anotace česky
V odborné knize je prezentována část z výzkumu podpořeného mezioborovým výzkumným projektem MUNI/M/0012/2013 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace a s finanční podporou Institucionálního rozvojového plánu PdF MU. Úspěšná inkluze souvisí s kvalitou života lidí, rovností ve vzdělávání, humanizací ve škole. Školská inkluze postupně přerůstá v sociální inkluzi, a to zapojením osob s mentálním postižením do běžných činností dospělých, s možností pracovního uplatnění, samostatného bydlení a využíváním volného času. Výzkumná monografie je prokládána výzkumným šetřením autorů.
Návaznosti
MUNI/A/1311/2014, interní kód MUNázev: Zapojení studentů doktorského studia do tvůrčí činnosti v pedagogickém výzkumu (Akronym: ProRIV IV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/M/0012/2013, interní kód MUNázev: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 9. 2021 22:27