HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-8102-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění
Název anglicky Art without Revolutions? Changes in Contemporary Art
Autoři HORÁČEK, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 279 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita; Barrister a Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086490
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8102-4
Klíčová slova česky současné umění; revoluce; interpretace; radikální pluralita
Klíčová slova anglicky contemporary art; revolution; interpretation; radical pluralism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., učo 2051. Změněno: 9. 2. 2016 07:53.
Anotace
Teoretická studie Umění bez revolucí? předkládá výzkum a metodologický model jednoho z možných přístupů k dějinám moderního a současného umění. Ptáme se zde, jestli máme vývoj umění vnímat spíše jako sled dramatických a zlomových novátorských kroků, nebo zda naopak k dějinám umění můžeme přistupovat jako k plynulému procesu, který se vyvíjí souvisle. Lze vůbec mluvit o „umění bez revolucí“? Jednotlivé kapitoly se snaží ukázat, že při vnímání umění je třeba sledovat inovační i kontinuální prvky současně v jejich souhře a vzájemném propojení Teoretická studie Umění bez revolucí? předkládá metodologický model jednoho z možných přístupů k dějinám moderního a současného umění. Ptáme se zde, jestli máme vývoj umění vnímat spíše jako sled dramatických a zlomových novátorských kroků, nebo zda naopak k dějinám umění můžeme přistupovat jako k plynulému procesu, který se vyvíjí souvisle. Lze vůbec mluvit o „umění bez revolucí“? Jednotlivé kapitoly se snaží ukázat, že při vnímání umění je třeba sledovat inovační i kontinuální prvky současně v jejich souhře a vzájemném propojení
Anotace anglicky
Theoretical study ‘Art without Revolutions? Changes in Contemporary Art’ offers research and methodological model of one possible approach towards the history of modern and contemporary art. We ask whether we should consider it a set of dramatic and break-through steps or if we can take the history of art as natural progress and development. Can we really talk about art without revolutions? Each chapter is trying to show that when perceiving art, it is necessary to follow innovative and continuous features and their interconnection.
Návaznosti
MUNI/A/0737/2012, interní kód MUNázev: Meziprostory (Akronym: Meziprostory)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 11:21